Terveyspalvelut ➔ Päivystys ➔

Päivystys- ja diagnostiikkaosasto

Päivystys- ja diagnostiikkaosasto sijaitsee Yhteispäivystyksen läheisyydessä, keskussairaalan m-siivessä. Potilaat siirtyvät päivystys- ja diagnostiikkaosastolle ainoastaan päivystyksen kautta. 
 
Potilas ohjataan Yhteispäivystyksestä päivystys- ja diagnostiikkaosastolle silloin, kun täytyy rauhassa selvittää potilaan hoidon tarvetta ja oletettava sairaalahoidon tarve on lyhyt 1-3 vuorokautta. Päivystys - ja diagnostiikkaosastolla on 15 sairaansijaa, joista viisi on valvontapaikkoja.

Osaston valvontatilassa voidaan tehokkaasti valvoa potilaan vointia ja seurata lääkityksen tai hoidon vaikutusta. Osastolla potilaan hoitoon osallistuu lääkärin johdolla moniammatillinen hoitotyön osaajista koostuva tiimi. Tarvittaessa hoidon järjestelyihin osallistuu  myös sosiaalipäivystyksen henkilöstö.

Periaatteena osastolla on "nova" eli nopean vasteen diagnostiikka ja lääketieteellinen hoito. Osastolla panostetaan varhaiseen kuntoutumisen aloittamiseen ja turvalliseen kotiutumiseen tai jatkohoitoon siirtymiseen. 

Ohjaavia toimintaperiaatteita  

 • Joustavat konsultaatiot eri erikoisalalääkäreiden kesken
 • Kuntouttava ja yksilöllisesti toteutettava hoitotyö
 • Moniammatillisuuteen on panostettu ja sitä hyödynnetään 
 • Turvallinen kotiutuminen ja/tai jatkohoitoon siirtyminen:
  • Ei turhia potilassiirtoja
  • Omaiset mukaan hoitoon ja kotiuttamiseen, mikäli mahdollista
  • Selvitellään tarvittaessa oikea ja tarkoituksenmukainen jatkohoitopaikka
  • Selvitellään tarvittavat apuvälineet
  • Ei kotiutuksia yötä vasten

Yhteystiedot

Mariankatu 16-20,
67200 Kokkola
m-siipi, 0 krs. (opaskartta)

puh. 06 826 3220

Sihteeri
klo 7.15-15.00
puh. 06 826 3221


Apulaisosastonhoitaja
Teija Ronkainen
puh. 040 653 4482


Va. apulaisosastonhoitaja
Anette Rautapuro
puh. 0400 145 578


Osastonhoitaja, vastuualuejohtaja
Pirjo Sinko
puh. 044 723 2324

Ylilääkäri,
päivystyksen lääketieteellinen johtaja
Tomas Björk
puh. 06 826 3221 (sihteeri)

Päivystys- ja sairaanhoidollisten palvelujen  palvelualuejohtaja
Oskar Hagström
puh. 0400 145 549

Löydät meidät Instagramista: