Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Päivä- ja työtoiminta sekä avotyö

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.


Kevään 2018 asiakastyytyväisyys-kyselyn tuloksetYhteystiedot


Kehitysvammaisten ja vammaisten
työ-  ja päivätoimintapalveluiden
palvelualuejohtaja
Sari Valkama

puh. 040 804 2985


Päivä ja työtoiminnan maksatus ja laskutus
Palveluohjaaja Päivi Torppa
puh. 040 804 5870