Terveyspalvelut ➔ Päihde- ja riippuvuuspalvelut

Päihde- ja riippuvuuspalvelut

Päihdehuolto on lakisääteistä toimintaa, jolla:

  • ehkäistään ja vähennetään päihdyttävien aineiden (alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden) väärinkäyttöön liittyviä sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä haittoja sekä
  • edistetään ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta

Päihdetyöntekijä auttaa päihdeongelmaisia ja heidän läheisiään erilaisissa päihde-, huume-, lääke- ja peliriippuvuuksissa. Palvelut ovat asiakkaan tukemista, neuvomista ja ohjaamista eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja avohuollon tukitoimiin, joita annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Palveluja voi käyttää päihdeongelmainen itse sekä hänen läheisensä. 

EU-direktiivin mukaisen päihderiippuvuuden arvioinnin ajokelpoisuuden varmistamiseksi suorittaa päihdehuollon työntekijä yhteistyössä lääkärin kanssa.


Avokuntoutus

Aikuiset

A-klinikka antaa moniammatillista apua päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville sekä mahdollisuuksien mukaan heidän läheisilleen. Ongelmat voivat liittyä alkoholiin, huumeisiin, lääkkeisiin, peli- tai muuhun riippuvuuteen tai näiden yhdistelmiin. Asiakkuus perustuu vapaaehtoisuuteen ja hoidossa korostuu luottamuksellinen yhteistyö asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Asiakkaaksi voi ilmoittautua ilman lähetettä ja vastaanotolle voi halutessaan tulla myös perheen/ läheisen kanssa. Hoitajakäynnit ovat maksuttomia, lääkärikäynnistä veloitetaan maksu erillisen hinnaston mukaisesti.

Nuoret

Nuotta tarjoaa apua alle 25-vuotiaille ja heidän perheilleen, kun huolena on nuoren päihde- tai riippuvuusasiat. Yhteydenottoa toivotaan mielellään jo varhaisessa vaiheessa eikä ongelman tarvitse olla vakava avun hakemiseksi. Hoitajakäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia, 18 vuotta täyttäneiltä lääkärikäynnistä veloitetaan maksu erillisen hinnaston mukaisesti.

Hoidon perustana on vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus. Päihteen käyttö nähdään vain osana nuoren ja hänen läheistensä elämässä. Hoidossa huomioidaan nuoren ja hänen perheensä koko elämäntilanne ja jokaisen asiakasperheen kanssa sovitaan heidän tarpeitaan vastaava hoitokokonaisuus. Nuotta on nuoren tukena niin pitkään kuin tarvitaan.


Selviämishoito

Selviämishoito on tarkoitettu lyhytaikaista toipumista varten päihteiden vaikutuksen alaisille henkilöille. Selviämishoidolla pyritään turvaamaan henkilön terveys tai turvallisuus tilanteissa, joissa hän ei päihtymystilan vuoksi kykene huolehtimaan itsestään.


Vieroitushoito

Vieroitushoidolla tarkoitetaan runsaan, pitkään jatkuneen päihteidenkäytön lopettamista hoitotoimien tukemana. Tavoitteena on pysäyttää päihteiden käyttökierre, ehkäistä ja hoitaa vierotusoireita sekä luoda edellytykset fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kuntoutukselle.


Avokatkaisuhoito

Avokatkaisuhoidolla tarkoitetaan samaa kuin vieroitushoidolla, mutta hoito tapahtuu avohoitona. Avokatkaisun aikana asutaan kotona. Hoitoon voi tulla myös ennaltaehkäisevästi, kun epäilee päihteiden käytön riistäytyvän hallinnasta. Avokatkaisu sopii silloin, kun päihteiden käytöstä aiheutuneet vieroitusoireet eivät edellytä jatkuvaa seurantaa ja ympärivuorokautista hoitoa.


Opioidikorvaushoito

Päihde- ja riippuvuuspalveluissa toteutetaan opioidiriippuvuuden korvaushoidon tarpeen arviointi ja korvaushoidon lääkkeellinen toteutus.


Terveysneuvontapiste Vaihtari

Terveysneuvontapiste Vaihtari tarjoaa anonyymisti palveluita suonensisäisesti huumeita käyttäville asiakkaille. Asiakkaat voivat vaihtaa käytetyt ruiskut ja neulat puhtaisiin välineisiin (max 60kpl/krt.).

Vaihtarissa annetaan myös terveysneuvontaa sekä hoitoonohjausta. Palvelut ovat maksuttomia sekä luottamuksellisia.

Vaihtari on auki maanantaisin klo 16-17 osoitteessa Torikatu 35, 67100 Kokkola (käynti Backstagen ovesta).


Pilke®

Pilke-toiminta on vertaistuellista, ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa ikääntyneille (+60-vuotiaille), joilla on tai on ollut päihdeongelmia. Pilke-ryhmä kokoontuu kerran viikossa osoitteessa Tervakartanossa, Tehtaankatu 29, Kokkola. Omaishoitajan osallistuessa ryhmään omaishoidettavalla on mahdollisuus osallistua saman aikaisesti ikääntyneiden kuntouttavaan päivätoimintaan. Pilke-ryhmää ohjaa kaksi Pilke®-ohjaajaa, jotka ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Tapaamisessa syödään aamupalaa, vaihdetaan kuulumisia ja pelaillaan, harjoitetaan kädentaitoja sekä tehdään retkiä ja muuta pilkeläisten suunnittelemaa tekemistä. Pilke-porukat toimivat matalan kynnyksen periaatteella eli niihin saa tulla sellaisena kuin on ilman vaatimusta päihteettömyydestä tai raitistumisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmään saa tulla myös päihtyneenä.  Sen sijaan Pilke-ryhmän kokoontumisissa päihteitä ei käytetä.  Toiminta on pilkeläiselle maksutonta.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja toiminnasta saat Pilke-ohjaajilta puhelimitse. 

Yhteystiedot

Mariankatu 16-20,
67200 Kokkola

Käyntiosoite:
Portti
Terveystie 4, 67200 Kokkola

Osastonsihteeri
Ajanvaraukset:
ma-pe klo 8-14
puh. 040 806 8101


Selviämis- ja vieroitushoito
Puh. 040 806 8111
tai 040 806 8112


Avokuntoutus
*A-klinikka
*Nuotta nuorten tuki- ja neuvontapiste
puh. 040 806 8101


Pilke-ohjaajat

puh.: 040 806 5669

puh.: 040 804 3675


Vastuualuejohtaja / Palveluesimies
Johanna Kotamäki
Puh. 040 806 8110


Sosiaalityöntekijä
Pauliina Luoto
puh. 044 730 7664


Vastaanotot Jokilaaksoissa

Päihdeohjaaja
Tiina Ranta-Panula

Edellyttää aina ajanvarausta asiakkaalta itseltään tai yhteistyökumppanilta.

Ajanvaraukset:
ma-pe klo 8-15
puh. 040 804 2813

Kannus: maanantai, tiistai

Toholampi: keskiviikko

Kaustinen: torstai, perjantai (paitsi kuukauden 1. ja 3. torstai)

Perho: kuukauden 1. ja 3. torstai

Vastaanottoajat ovat pääsääntöisesti edellä mainitut, mutta asiakastilanteesta riippuen muutokset Perhon ja Ha-Ka-Ve -alueella ovat mahdollisia.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot

Käyntiosoite:
Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Mariankatu 16-20
67200 Kokkola
y-siipi, 0. krs.

Sosiaali- ja potilasasiamies
Tina Sandström  
puh. 044 723 2309
ma-pe klo 9.00-14.30

Yhteydenottopyynnön voi myös jättää puhelinvastaajaan tai sähköpostilla. Huom ! Sosiaali- ja potilasasiamiehen sähköpostiosoite on suojaamaton. Ethän lähetä luottamuksellisia ja/tai salassa pidettäviä potilas- tai asiakastietoja sähköpostitse.

Lomakkeet

Hakemuslomake päihdekuntoutujien asumis- ja tukipalveluista löytyy Soiten nettisivuston Lomakkeet -sivulta

Linkkejä

Peluuri auttaa kun pelaaminen on muodostunut ongelmaksi. Peluuri on valtakunnallinen ja maksuton palvelukokonaisuus pelaajille, heidän läheisilleen sekä työssään pelihaittoja kohtaaville.