Työ Soitessa ➔ Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen

Soiten vahvuutena on ammattitaitoinen henkilökunta. Osaamisen arvostaminen ja kehittäminen on kirjattu strategisiin linjauksiin. Osaamista ylläpidetään muun muassa organisaatiossa järjestettävän täydennyskoulutuksen avulla. Alueelliset koulutukset on suunnattu alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden henkilöstölle mukaan lukien alan yksityiset palveluntuottajat. Sisäiset koulutukset on suunnattu Soiten työntekijöille. Tarkempi kohderyhmä on mainittu koulutuksen ohjelmassa.

Osa koulutuksista toteutetaan videovälitteisesti yhteistyönä OYS Erva-alueen kanssa. Koulutustilaisuuksista pyritään mahdollisuuksien mukaan lähettämään ohjelma sähköpostitse asianomaiselle kohderyhmälle noin kuukautta aikaisemmin. Osa toteutettavista koulutustilaisuuksista tarjotaan videovälitteisesti sairaanhoitopiirin alueen kuntiin ja terveydenhuollon yksiköihin. Tästä on erillinen maininta koulutustiedotteessa. Muutokset koulutuksissa ovat aina mahdollisia, joten ajantasainen tieto koulutuksista löytyy koulutuskalenterista.


Ilmoittautuminen koulutuksiin 

Soiten henkilökunta voi ilmoittautua koulutuksiin sähköisen HRM-koulutuskalenterin kautta. Muiden osallistujien osalta ilmoittautumisosoite on mainittu koulutustiedotteessa erikseen. Ennakkoilmoittautuminen on toivottavaa käytännön järjestelyjen ja joidenkin koulutustilojen rajoitetun koon vuoksi.

Osallistumismaksun suuruus ilmoitetaan tarkennetussa ohjelmassa. Maksu laskutetaan koulutustilaisuuden jälkeen osallistumistietojen perusteella.

Antoisia hetkiä koulutuksen parissa!


Soiten koulutuspalvelut

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on turvata Soiten strategisten tavoitteiden ja päämäärien toteutuminen nyt ja tulevaisuudessa. Oppimiseen kannustava ilmapiiri ja osaamisen hyödyntäminen kaikilla organisaatiotasoilla varmistavat laadukkaan ja kilpailukyisen palvelujen tarjonnan alueellamme. Vastuu osaamisen syventämisestä ja laajentamisesta on jokaisella meistä. Perinteisen ammatillisen täydennyskoulutuksen lisäksi osaaminen kehittäminen toteutuu erilaisten kehittämisprojektien, työkierron ja tavoitteellisen ohjatun työssä oppimisen kautta.

Soite koulutuspalvelujen tavoitteena on tukea toimialueita osaamisen kehittämisessä ja johtamisessa. Koulutuspalvelujen vastuualueeseen sisältyy ammatillisen täydennyskoulutuksen tuottamisen lisäksi lääkehoidon osaamisen varmistamisen kehittäminen ja koordinointi, oppisopimusrahoitteisten tutkintojen koordinointi, täydennyskoulutuksen resursoimisen ja toteutumisen seuranta sekä raportointi ja ohjaus.

Suunnittelemme ja toteutamme täydennyskoulutusta sekä omana tuotantona että tilauskoulutuksina. Lisäksi koordinoimme osaamisen varmistamiseen tarvittavia lääkehoidon testauksia ja osallistumme lääkehoidon koulutuksen kehittäminen. Vastaamme myös Soiten oppisopimuksista ja näiden tutkintojen koordinoinnista ja toimitamme täydennyskoulutuksen resursoimiseen ja toteutumisen seurantaan liittyviä raportteja ja ohjeistuksia.


Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö
Maria Isokoski
puh. 044 723 2348


HR-sihteeri
Tiina Myllykangas-Suonto
puh. 040 653 4429


Videotukipalvelu
puh. 044 723 2340