Terveyspalvelut ➔ Opiskeluterveydenhuolto ➔

Mielenterveys

Mielenterveys on ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn perusta. Mielenterveys muovautuu koko elämän ajan persoonallisen kasvun ja kehityksen myötä.

Suotuisissa olosuhteissa mielenterveyden voimavarat kasvavat ja epäsuotuisissa ne voivat kulua enemmän kuin uusiutuvat. Nuorten kehitysyhteisöt kuten koulut ja oppilaitokset tukevat mielenterveyttä. Mielenterveyteen liittyviä tietoja ja taitoja voi myös oppia.

Mielen hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät:

  • yksilölliset tekijät: identiteetti, sopeutumiskyky ja itseluottamus
  • sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset tekijät: perhe, työ, yhteisöt ja koulu
  • yhteiskunnan rakenteelliset tekijät: palvelut ja yhteiskuntapolitiikka
  • kulttuuriset tekijät: vallitsevat yhteiskunnalliset arvot ja mielenterveyden sosiaaliset kriteerit
  • biologiset tekijät.


Hyvä mielenterveys on siis voimavara joka auttaa ihmisiä kokemaan elämän mielekkääksi, solmimaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita sekä toimimaan tuottavina ja luovina yhteisön jäseninä.

 

Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on jokaisen ihmisen sisäinen ominaisuus syntymästä lähtien aina kuolemaan saakka. Se liittyy ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen minään eikä sitä voi erottaa muusta ihmisenä olemisesta. Seksuaalisuus on sitä mitä olemme, seksi sitä mitä teemme.

Seksuaalisuus sisältää muun muassa seksuaalisen kehityksen, biologisen sukupuolen, sosiaalisen sukupuoli-identiteetin ja sen mukaisen roolin, seksuaalisen suuntautumisen, eroottisen mielenkiinnon, nautinnon ja intiimiyden sekä suvun jatkamisen. Se on siis osittain näkymätöntä ja osittain näkyvää.

Seksuaalisuus on positiivinen terveyden ja hyvinvoinnin voimavara ja yksi elämämme herkimmistä osa-alueista. Seksuaalinen aktiivisuus ja halukkuus vaihtelevat elämän aikana ja elämän eri vaiheissa suuresti, mutta eivät koskaan kokonaan häviä ihmisestä.