Terveyspalvelut ➔ Terveystarkastukset ➔

Omaishoitajien terveys- ja hyvinvointitarkastukset

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Omaishoidontukea määrittelee oma lakikokonaisuus.

Omaishoitajien terveystarkastukseen kutsutaan kirjeitse kaikki Soiten kanssa virallisen omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat. Terveystarkastus on omaishoitajalle lakisääteinen ja sen vuoksi maksuton. Terveystarkastuksella tuetaan omaishoitajan terveyttä, hyvinvointia ja jaksamista. Omaishoidettavalle palvelut puolestaan räätälöi omaishoidontuen vastaava viranhaltija.

Ajanvaraus terveystarkastukseen

Varaa aika terveystarkastukseen suoraan omalta omaishoitajien terveydenhoitajaltasi. Ajanvaraus omaishoitajien terveystarkastukseen tehdään arkipäivisin puhelimitse.

Omaishoitaja: Ennen kuin tulet terveystarkastukseen, täytä omaishoitajan hyvinvointikysely (esitietolomake) joko sähköisesti tai tulosteena. Jos kysely on tehty paperisena, ota täytetty lomake mukaan terveystarkastukseen. Kysely toimii apuna terveyden ja toimintakyvyn kartoittamisessa.

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksen sisältö

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksessa keskustellaan terveydenhoitajan kanssa luottamuksellisesti omaishoitajan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta tilanteesta sekä tehdään terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä mittauksia (mm. laboratoriokokeet). Tavoitteena on tukea omaishoitajia ja heidän hoitotehtäväänsä sekä löytää omaishoitajan terveyttä ja jaksamista edistäviä asioita. Terveystarkastus ei ole välttämättä tarpeellinen, mikäli omaishoitaja kuuluu esim. työterveyshuollon piiriin.

Terveys- ja hyvinvointitarkastuksen avulla pyritään kartoittamaan omaishoitajan kokonaistilanne. Omaishoitajan työn tukemisen lisäksi on tarkoitus tunnistaa kansansairauksia, elintapaohjauksella vaikuttaa niiden ennaltaehkäisyyn sekä ohjata asiakkaat tarvittaessa hoidon piiriin. Terveys- ja hyvinvointitarkastuksen yhteydessä annetaan myös palveluohjausta. Omaishoitaja voidaan ohjata terveystarkastukseen myös muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimesta.Terveydenhoitajan yhteystiedot

Alle 65-vuotiaat omaishoidettavat:
puh. 040 804 2294

Yli 65-vuotiaat omaishoidettavat:
puh. 040 804 3535