Terveyspalvelut ➔ Lastensairaala ➔

Nuorisopsykiatrian osasto 17

Nuoriso-osasto 17 palvelee 13-17-vuotiaita nuoria ja heidän perheitään. Osastolla toimitaan perhe- ja verkostokeskeisesti. Osaston kodinomaisessa ympäristössä toteutetaan yhteisöhoidon periaatteita. Suljettu osasto on 10-paikkainen.

Osastolle hakeudutaan lähetteellä. Ennen hoidon alkua suositellaan tutustumiskäyntiä.


Osastohoitoa tarvitaan

 • kun nuori on vakavassa kriisissä
 • tutkimusjaksoksi nuoren oireilun tai elämäntilanteen selvittelyä varten
 • hoitojaksoksi mikäli avohoidon palvelut eivät ole riittävä tuki nuorella


Ongelmia voivat olla mm.

 • nuoruusiän kasvuun ja kehitykseen liittyvät vaikeudet
 • psykoottinen oireilu, eristäytyminen
 • jumiutuminen kotiin ilman tulevaisuudensuunnitelmia
 • ongelmat perheessä ja vaikeudet ihmissuhteissa
 • kouluvaikeudet
 • käytöshäiriöt
 • masentuneisuus
 • itsetuhoisuus
 • pelot, ahdistuneisuus
 • pakko-oireet
 • syömishäiriöt


Hoidon sisältö

 • osastohoito voi toteutua lyhyenä kriisihoitona, tutkimusjaksona, pidempänä hoitojaksona, intervalli- tai päiväsairaanhoitona.
 • jokaiselle nuorelle laaditaan oma tutkimus- ja hoitosuunnitelma yhdessä nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa
 • nuorella on omahoitaja, jonka kanssa hän voi keskustella asioistaan
 • hoitoon kuuluvat lääkärin tutkimukset ja tarvittaessa psykologin testaukset sekä sosiaalityöntekijän palvelu
 • perheen kanssa pidetään yhteisneuvotteluita
 • osaston yhteisöhoito sisältää ryhmäkeskusteluja ja toiminnallisia menetelmiä
 • sairaalassa on peruskouluikäisille oma sairaalakoulu
 • lääkehoitoa käytetään tarvittaessa muun hoidon tukena
 • nuori voi käydä lomilla sopimuksen mukaan
 • henkilökunta on vaitiolovelvollinen


Osastoyhteisömme periaatteita

 • yksilöllisyys
 • toistemme kunnioittaminen
 • hyvät käytöstavat
 • rehellisyys
 • vastuullisuus


Maksut

Alle 18-vuotiailta peritään hoitopäivämaksu seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.
Yhteystiedot

Nuorisopsykiatrian osasto 17 sijaitsee K-PKS:n r-siivessä, 0. kerroksessa (opaskartta).

 

Kanslia / osasto 17

puh. (06) 826 3050
Fax: (06) 826 3049

 

Osastonsihteeri
Hanna Koivisto
puh. 040 804 3665

 
Apulaisosastonhoitaja
Tuija Luoma
puh. 040 653 4062


Vastuualuejohtaja
Jaakko Kosonen
puh. 040 653 4064


Ylilääkäri
Matti KaivosojaLinkit

Psykiatrinen hoitotahto -lomake löytyy Lomakkeet -sivulta
Nuorten Mielenterveystalo -nettipalvelusta löydät tietoa nuorten mielenterveys- ja päihdeasioista.