Terveyspalvelut ➔ Neuvolat ➔

Neuvolapsykologi

Neuvolapsykologin palvelut on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, joiden kehitykseen liittyy erityisiä haasteita. Näitä ovat muun muassa:

  • Lapsen on vaikea keskittyä tai hän on hyvin vilkas.
  • Lapsi ei tunnu oppivan asioita kuten muut samanikäiset.
  • Lapsen käyttäytyminen eroaa huomattavasti samanikäisistä.


Neuvolapsykologi tekee 3-6-vuotiaille lapsille kehitystasoarvioita ja -tutkimuksia, joiden tarkoituksena on havaita lapsen pulmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja järjestää tarvittavaa tukea ennen koulun aloitusta. Asiakastyö sisältää myös vanhempien neuvontaa ja ohjausta. Lisäksi neuvolapsykologi tekee yhteistyötä muiden alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa työskentelevien tahojen kanssa ja osallistuu lapsen kuntoutuksen suunnitteluun.

Mikäli vanhemmat tarvitsevat tukea ensisijaisesti vanhemmuudessa tai lapsen tunne-elämän ja käyttäytymisen vaikeuksissa, toivotaan vanhempien ottavan yhteyttä perheneuvolaan.

Neuvolapsykologin vastaanotolle tarvitaan lähete esimerkiksi neuvolasta, lääkäriltä tai eri kuntoutustahoilta (puhe-, toiminta- ja fysioterapeutit).

Neuvolapsykologipalvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.Yhteystiedot

Neuvolapsykologi
Kaisu  Krohn
puh. 040 804 3903