Terveyspalvelut ➔ Suun terveydenhuolto ➔

Neuvolaikäiset

Perusta hyvälle elinikäiselle suun terveydelle luodaan jo varhaislapsuudessa. Vanhempien kiinnostus omasta ja lapsen suun hoidosta on ensiarvoisen tärkeää.

Pienestä pitäen lapsi on hyvä totuttaa terveellisiin ruokailutottumuksiin. Huomioidaan päivittäinen säännöllinen ateriarytmi, vältetään napostelua, käytetään janojuomana vettä.

Lasta on hyvä neuvoa ja ohjata päivittäisessä suunhoidossa mm. huolehtimalla hampaiden harjauksesta kaksi kertaa päivässä. 

Kaikki neuvolaikäisten lasten hammashoitoajat varataan sähköisen Omahoito-palvelun kautta. Sähköisestä palvelusta voi tehdä myös varatun ajan siirron ja peruutuksen. Mikäli et voi käyttää nettiajanvarausta, voit varata hoitoajan Kokkolassa keskitetyn ajanvarauksen kautta puh. 06 828 7400 tai oman hammashoitolan numerosta.

Neuvolaikäisen lapsen (1-6v.) suun terveystarkastuksiin varataan aika suuhygienistin vastaanotolle sähköisen Omahoito-palvelun kautta. Hammashoitolan voi valita itselle sopivaksi. Hammashoitolan nimen alla on varattavissa aikoja useammalle suuhygienistille.

Varaa lapsellesi ensimmäinen suun terveystarkastusaika 1 vuoden iässä. Seuraavat ajat varataan 3- ja 5- vuotiaina. Mikäli lapsesi ei ole käynyt 1- vuotiaana suun terveystarkastuksessa, varaa hänelle aika mahdollisimman pian sähköisen Omahoito-palvelun kautta.

Seuraavien ikävuosien karttuessa vanhemmat/ huoltajat varaavat hoitoajan lapselle vastaanottokäynnillä sovitun yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti aina kuuteen ikävuoteen saakka.

Kutsuväliin vaikuttavat lapsen suun ja hampaiden terveys, yleisterveys sekä kotihoitotottumukset.

Lapsi kutsutaan hammaslääkärin vastaanotolle määräaikaistarkastukseen ensimmäistä kertaa koulun aloittamisen aikaan, pääsääntöisesti kesällä.

Perheen muuttaessa paikkakunnalle, vanhempien tulee huolehtia lapsen suunhoidon jatkuvuudesta varaamalla hänelle hoitoaika omasta hammashoitolasta.


Sähköinen eEsitieto-lomake (terveystiedot)

Suun terveydenhuollossa on käytössä sähköinen eEsitieto-lomake, jota pääset täyttämään sähköisen Omahoito-palvelun kautta. Pyydämme vanhempia täyttämään lapsen terveydentilasta sähköisen esitietolomakkeen ennen suun terveystarkastukseen saapumista.
Lue lisää sähköisistä palveluistammeSuun terveydenhuollon sähköinen asiointi Omahoito-palvelussa