Terveyspalvelut ➔ Poliklinikat ja toimenpideyksiköt ➔

Neurologian poliklinikka

Neurologian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on tai epäillään olevan keskushermoston (aivot ja selkäydin) tai ääreishermoston elimellinen sairaus. Myös monet lihassairaudet kuuluvat neurologian erikoisalaan. Tutkimuksiin ja hoitoon ottaminen edellyttää lähetettä. 

Neurologian poliklinikalla työskentelee moniammatillinen hoitotiimi, jossa mukana lääkärien ja hoitajien ohella neuropsykologi, puheterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Yleisimpiä neurologisia oireita ovat epileptiset ja muut tajunnanhäiriökohtaukset, päänsärky ja monet hermoperäiset kiputilat, halvaukset, vapina, pakkoliikkeet, puheen, aistitoiminnan ja hahmottamisen aivoperäiset häiriöt sekä muistihäiriöt. 


Merkittävimpiä neurologisia sairauksia ovat:

  • aivoverenkiertohäiriöt
  • epilepsiat
  • Parkinsonin tauti
  • MS-tauti
  • hermoston kasvaimet 
  • hermojuurten ja ääreishermojen pinnetilat
  • lukuisat ääreishermoston ja lihaksiston sairaudet  
  • dementoitumiseen johtavat aivosairaudet kuten Alzheimerin tauti.


Puolet arvioinneista viedään päätökseen yhdellä lääkärinkäyntikerralla. Usein tutkimukset voidaan uusien kuvantamismenetelmien ansiosta toteuttaa polikliinisesti. Tämän jälkeen jatkohoito tapahtuu terveyskeskuksessa tai työterveydessä, minne lähetetään hoitopalaute tutkimuksista ja tarvittavat lisähoitoehdotukset.

Osa epilepsiaa, Parkinsonin tautia ja MS-tautia sairastavat potilaat pysyvät kontrollissa neurologian poliklinikalla. Myöskin aivokasvainpotilaat käyvät kontrolleissa neurologian poliklinikalla. Kroonista neurologista sairautta seurataan neurologian poliklinikalla esim. jos epilepsiataudissa ei saavuteta kohtausvapautta tai Parkinsonin taudin kulku on haastavaa tai erityishoitomuotoja vaativaa.

Neurologian poliklinikalla on erityisvastaanotot muistihäiriöpotilaille, botulinum-toksiinihoitoa saaville potilaille ja immunomodulaatiohoitoa saaville MS-potilaille. 

Asiantuntijahoitajat toimivat yhteistyössä lääkärin kanssa muistihäiriöpotilaiden tutkimisessa sekä MS-tautipotilaiden immunomodulaatiohoitoa saavilla potilailla. Kaikille poliklinikalla käyville potilaille järjestetään neuvontaa ja ohjausta. Pakkoliikkeistä kärsiville potilaille on myös erityisvastaanotto injektiomuotoisten hoitojen antamista varten.

Ensivaiheen informaatiotilaisuuksia järjestetään muistihäiriö-, Parkinson, AVH- ja MS-potilaille.

Sairaalassamme toimii myös kliinisen neurofysiologian yksikkö, jossa tehdään keskus- ja ääreishermoston ja lihasten sairauksien selvittelyä vaativia tutkimuksia.


Yhteystiedot

Neurologian poliklinikka sijaitsee K-PKS:n 2. kerroksessa, m-siivessä (opaskartta).


Kanslia
Osastonsihteeri

puh. (06) 826 4363
Soittoaika arkisin klo 9-11 ja klo 12-14.


Asiantuntijahoitaja

puh. 06 826 4232

Soittoajat:
ma - ti klo 9.00-  11.00
to - pe klo 9.00 - 11.00


Osastonhoitaja
Maria Herronen
puh. 040 653 4083


Fax: 06 826 4343