Terveyspalvelut ➔ Erikoissairaanhoidon osastot ➔

Neurologian ja vaativan kuntoutuksen osasto

Keskussairaalaan neurologian ja vaativan kuntoutuksen osasto "Neku" yhdistää keskussairaalan neurologian osasto 12:n sekä entisen Kokkolan yleislääketieteen YLE 4 -osaston toiminnat pitäen sisällään myös akuuttineurologian valvontayksikkö Stroken.

Neurologian ja vaativan kuntoutuksen ”NeKu” osasto sijoittuu M-siiven 1-kerrokseen. Käynti osastolle keskussairaalan pääoven kautta.   

Osastolla tarjotaan neurologisten potilaiden hoitoa, erityisosaamista vaativia lääketieteen ja hoitotyön palveluita sekä monialaista vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Osastolla työskentelee lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan lisäksi fysio-, toiminta- ja puheterapeutteja, psykologi, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, avh-koordinaattori, kuntohoitaja sekä osastonsihteerit. Kuntoutuksen tukena käytössä on Lokomat-kävelyrobotti sekä yläraajakuntoutusrobotti Diego.

Osastolla on yhteensä 22 sairaansijaa.

Valtaosa neurologisista akuuttipotilaista on äkillisesti sairastuneita ja heidät on otettu osastolle päivystyksen kautta. Osastollamme toimii aivohalvauspotilaiden akuuttihoitoon, kuntoutukseen ja seurantaan tarkoitettu kolmipaikkainen valvontayksikkö. Tutkimuksin on voitu osoittaa, että aivohalvausyksikössä toteutettu hoito parantaa potilaan ennustetta. Siellä voidaan antaa myös liuotushoitoa aivoinfarktipotilaille videolaitteiston välityksellä ja yhteistyössä HUS:n kanssa. 

Merkittävimpiä neurologisia sairauksia ovat aivovaltimotukokset, aivoverenvuodot ja niistä aiheutuneet halvaukset ja muut moninaiset aivotoimintojen häiriöt.

Hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on lisätä ja parantaa potilaiden toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja edistää hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä. Kuntoutusjakson tavoitteena on aina ensisijaisesti kotiutuminen.

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Mariankatu 16-20,
67200 Kokkola
m-siipi, 1 krs. (opaskartta).

Osastosihteerit virka-aikana
puh. 06 826 4546


Osastonhoitaja virka-aikana
Miia Okkonen-Mäkelä
puh. 040 653 4300


Apulaisosastonhoitajat
puh. 040 806 5326 ja 040 652 4725


Neurologian valvonta (stroke)
puh. 06 826 4570


Akuuttineurologian tiimi
puh. 06 826 4540


Vaativan kuntoutuksen tiimi
puh. 06 828 7655 


Neurologian ylilääkäri
Victoria Ostrovska


Kuntoutusylilääkäri
Katja Tuliniemi

Vierailuajat

Osaston yleiset vierailuajat ovat klo 14.00 – 15.00 ja 18.00 – 19.00.
Muuten vierailuajoista sovitaan hoitohenkilökunnan kanssa erikseen.

Löydät meidät Instagramista: