Sosiaalipalvelut ➔ Työttömien palvelut ➔

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - TYP

TYP-palvelun tavoitteena on edistää asiakkaiden osallisuutta yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. Tavoitteena on edistää työllistymistä, koulutukseen hakeutumista ja ammatillisen osaamisen ylläpitämistä, työkykyisyyttä ja kuntoutumista sekä aktiivista otetta elämään.  Moniammatillisen tuen ja ohjauksen lisäksi TYP tarjoaa asiakkaille aktivoivia ja kuntouttavia palveluja. Tavoitteena on löytää sopiva työ, koulutus tai muu pidempiaikainen ratkaisu työttömyyteen.

Keski-Pohjanmaan TYP

Koko maassa on 33 eri TYP:a. Soiten alueella toimii Keski-Pohjanmaan TYP. Kokkolassa on oma toimipisteensä ja maakunnassa työtä tekevät Soiten sosiaalialan ammattilaiset.


TYP-palvelu

Asiakas, kunta/kuntayhtymä, TE-toimisto ja Kela yhdessä:

 • arvioivat työttömien asiakkaiden palvelutarpeet
 • suunnittelevat työllistymisen edistämisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet
 • vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta


Verkostoyhteistyö muiden alueen toimijoiden kanssa on aktiivista.

Milloin asiakkaaksi?

 • kun työttömän työllistymisen edistäminen edellyttää kunnan/kuntayhtymän, TE-toimiston ja Kelan järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen yhteensovittamista.
 • kun työmarkkinatukea on maksettu vähintään 300 päivää
 • tai kun työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti
  • vähintään 6 kuukautta (alle 25 -vuotias)
  • tai 12 kuukautta (25 vuotta täyttänyt)

Kartoitusjaksolla selvitettävät asiat

 • ammatillinen osaaminen
 • työllistymiseen vaikuttava elämäntilanne
 • terveydentila
 • työ- ja toimintakyky

Kartoitusjakson lopulla yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma.

Monialainen työllistymissuunnitelma

Kunta/kuntayhtymä ja TE-toimisto seuraavat suunnitelman toteutumista. Jos palvelutarve edellyttää Kelan tarjoamia kuntoutuspalveluja, Kela osallistuu suunnitelman laatimiseen, seurantaan ja tarkistamiseen.

Työllistymissuunnitelmassa sovitaan asiakkaan työllistymisen edistämiseksi tarpeenmukaisista palveluista. Palvelut voivat olla sosiaali- ja terveyspalveluja, julkisia työvoimapalveluja tai kuntoutuspalveluja sen mukaan, mitä näitä palveluita koskevassa lainsäädännössä säädetään.

Suunnitelmaa varten varatut ajat ja suunnitelmassa sovittuihin palveluihin osallistuminen sekä suunnitelman toteuttamisesta ilmoittaminen ovat velvoittavia. Asiakkuuden kestolle ei ole enimmäisaikaa. Palvelu päättyy, kun ei ole enää yhteispalvelun tarvetta esim. työllistymisen, koulutuksen aloittamisen tai eläkkeelle siirtymisen johdosta.


Yhteystiedot

Kokkola

Keski-Pohjanmaan TYP
Vaasantie 6, 67100 Kokkola
iPark, 4. kerros


Sosiaalityöntekijät

Rauno Perttula

puh. 040 804 2087

Tuija Vuotila

puh. 040 804 2319


Sosiaaliohjaajat ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat

Mervi Ritvonen
puh. 040 8065 348


Carita Häggblom
puh. 044 780 9080


Susanna Jämsä

puh. 044 780 9089

Saara-Mari Olaussen
puh. 044 780 9082

Suvi Salmela
puh. 040 806 5349


Kaustinen, Veteli, Halsua

Perhe- ja sosiaalikeskus Pajala
Pajalantie 1, 69600 Kaustinen

Johtava sosiaalityöntekijä
Minna Niemistö
puh. 040 804 5700

Sosiaaliohjaaja
Katri Nieminen
puh. 040 804 2178

Kannus

Torikuja 3, 69100 Kannus

Sosiaalityöntekijä
Titta Kolppanen
puh. 040 804 2700

 

Sosiaaliohjaaja

Siiri Salonen

puh. 040 804 2320


Toholampi, Lestijärvi

Lampintie 5, 69300 Toholampi


Sosiaalityöntekijä
Sinikka Asiala
puh. 040 804 4700


Sosiaaliohjaaja

Siiri Salonen

puh. 040 804 2320


Perho

Keskustie 2, 69950 Perho

Sosiaaliohjaaja
Sirpa Mäkelä
puh. 040 804 3700 


Vastuualuejohtaja Anu  Pippola
puh. 040 489 2145