Terveyspalvelut ➔ Mielenterveyspalvelut ➔

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelut

Asumis- ja tukipalveluihin hakeutuminen Mieku-tiimin kautta

Psykiatrisen asumispalvelun tai sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa oleva asiakas lähtee hakeutumaan palveluihin hoidosta vastaavan tahon kautta. Palveluihin haetaan Soiten nettisivuston Lomakkeet-sivulta löytyvällä lomakkeella "Hakemus mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis- ja tukipalveluista",  joka sisältää kuntoutujan oman ja hoidosta vastaavan tahon arvion tuen tarpeesta ja kuvauksen tämänhetkisistä palveluista. Hakulomake toimitetaan Mieku-tiimiin. 

Hakemuslomakkeen saavuttua Mieku-tiimiin tehdään hakijalle sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnin avulla selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa palvelun oikea-aikaisuutta, tarvetta sekä vaikuttavuutta. Haetusta palvelusta tehdään sosiaalihuoltolain mukainen päätös, joka postitetaan asiakkaalle.

Sosiaalisen kuntoutuksen tukipalvelut

Mielenterveyskuntoutujien tukipalveluna asiakkaille myönnetään sosiaalista kuntoutusta omana toimintana ja ostopalveluna. Näitä palveluja ovat:
  • kotikuntoutus
  • työtoiminta
  • avotyötoiminta
  • päivätoiminta
  • Green Care -toiminta
  • päiväasiakkuus asumisyksikössä

Soite järjestää sosiaalista kuntoutusta omana palveluna Siilinpesän avokuntoutuksena sekä Miekun omana sosiaalisena kuntoutuksena.

Asumispalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaan asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisen järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluna myönnetään tuettua asumista, palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Tilapäistä intervalliasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista apua.

Soite järjestää omana palveluna Puolivälinkodin tuettua vuokra-asumista.
 

Siilinpesän avokuntoutus

Siilinpesän avokuntoutus on nuorille suunnattu palvelu. Palvelun tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Lue lisää


Miekun oma sosiaalinen kuntoutus

Miekun oman sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua, tukea itsenäistä asumista sekä vähentää sairaudesta aiheutuvia haittoja sekä sairaalahoidon tarvetta. Asiakasta tuetaan omien voimavarojen ja tavoitteiden löytämisessä ja saavuttamisessa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Portti
Terveystie 4
67200 Kokkola

Postiosoite:
Mieku-tiimi/Portti
Mariankatu 16 - 20
67200 Kokkola

Sosiaaliohjaaja
Suvi Viitasalo
puh. 040 804 3679
ma - to klo 9 - 11

Sosiaaliohjaaja
Mervi Sinikallio
puh. 040 804 3639

Vastuualuejohtaja
Lena Pietilä
puh. 044 780 9828


Sosiaalityöntekijä
Johanna Alatalo
puh. 040 804 3683


Sosiaaliohjaaja
Heidi Heinonen
puh. 044 780 9468


Sosiaaliohjaaja
Riikka Simpanen
puh. 040 804 3297

Sosiaaliohjaaja
Niina Ojala
puh. 040 804 3298


Sairaanhoitaja

Eija Korkia-Aho
puh. 044 780 9657


Yksiköt:

Siilinpesän avokuntoutus
Kaustarinkatu 38
67100 Kokkola


Lena Pietilä
palveluesimies
puh. 044 780 9828


Miekun oma sosiaalinen kuntoutus

Mielenterveyshoitaja
Nina Lindvall

puh. 040 804 2986


Hakemukset mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluihin osoitteeseen:

Hakemus
Soiten Mieku-tiimi/Portti
Mariankatu 16-20
67200 Kokkola