Soite ➔ Kehittämistoiminta ➔

Meidän mielessä -hanke 

Meidän Mielessä -hanke vahvistaa mielenterveysosaamista Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyn kunnassa vuosina  2020-2022.

Meidän mielessä on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke, joka liittyy valtakunnalliseen Mielenterveysstrategiaan, alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan ja alueen Mielenterveys- ja riippuvuusstrategiaan. Hankealueena on Keski-Pohjanmaan maakunta ja Pohjanmaan maakuntaan kuuluva Kruunupyyn kunta. Hanketta hallinnoi Soite, joka järjestää hankealueen kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa  henkilöstön, esimiesten ja johtajien mielenterveysosaamista hankealueen kunnissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä ja seurakunnissa. Kohderyhmänä ovat kuntien johto ja sivistystoimen henkilöstö, alueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä alueella toimivat järjestöt ja alueen seurakunnat. Mielenterveysosaamista vahvistetaan järjestämällä MTEA1, MTEA2 sekä NMEA- ensiapukoulutuksia  sote- alan ammatti-laisille, opetustoimelle, seurakunnille ja järjestöille. 

Hankkeen tuloksena alueella on 180 MTEA/NMTEA-koulutuksen käynyttä osaajaa ja kahdeksan (8) MTEA/NMTEA –ohjaajaa, jotka kouluttavat uusia MTEA/NMTEA-osaajia hankkeen alueelle. Lisäksi luodaan koulutusten ja osaamisen koordinoinnin ja toteutuksen toimintamalli, jota toteutetaan hankkeen päätyttyä osana normaalia toimintaa.


Yhteystiedot

Hankejohtaja

Jussi Salminen   

044 780 9444


Hankekoordinaattori

Tarja Viitala

040 804 2408