Terveyspalvelut ➔ Lastensairaala ➔

MDFT-tiimi

MDFT (engl. Multidimensional family therapy) eli monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely on intensiivinen perheterapeuttinen menetelmä nuorten ja heidän perheidensä auttamiseksi. MDFT soveltuu nuorille, joilla on laaja-alaisia ongelmia, kuten oireilua käytösongelmilla ja päihteiden käytöllä, ja tavanomaiset auttamiskeinot eivät ole tepsineet. MDFT:ssä toimitaan konkreettisella tasolla ja etsitään yhdessä yksilöllisesti toimivia ratkaisuja.


Keskeisenä tavoitteena on, että nuoren ja vanhempien vuorovaikutus muuttuu rakentavammaksi ja uudet toimintamallit integroituvat perheen arkeen. Tähän päästään tiiviillä työskentelyllä, johon otetaan mukaan kaikki nuoren kannalta merkitykselliset henkilöt ja tahot (esim. koulu, nuorisopsykiatria ja lastensuojelu). Muutoksen on tapahduttava kaikkialla, missä ongelmia on ilmennyt. Nuoren ongelmien syiden ollessa moninaiset, on työskentelyssä pureuduttava kaikille eri elämänalueille samanaikaisesti. Useista eri ongelmista kärsivät nuoret hyötyvät intensiivisestä työskentelystä.


MDFT:ssä yksi MDFT-työntekijä jalkautuu nuoren ja perheen arkeen ja huolehtii työskentelyn etenemisestä. Perheen ei tarvitse olla yhteydessä moneen eri toimijaan vaan työntekijä huolehtii työskentelyn etenemisestä kaikilla tasoilla.

Yhteystiedot

Vastuualuejohtaja
Johanna Alatalo 
puh. 040 806 5151


Sosiaaliohjaaja
Heidi Heinonen
puh. 044 780 9468