Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Lumikonkoti

Lumikonkoti on asumispalveluyksikkö Kokkolassa aikuisille lievästi- ja keskivaikeasti kehitysvammaisille. Lumikonkoti on perustettu vuonna 1995 ja se sijaitsee Koivuhaan asuinalueella, n. 4 kilometrin päässä Kokkolan keskustasta. 

Lumikonkodin tilat ovat sijoittuneena kolmikerroksisen kerrostalon kahteen alimpaan kerrokseen. Ensimmäisessä kerroksessa on asunnot kuudelle vakituiselle asukkaalle sekä yhteiset oleskelutilat, sauna ja keittiö.

Lumikonkoti tarjoaa myös aikuisten tilapäishoitoa tukemaan omaisten jaksamista. Tilapäishoitoa tarjotaan sekä arkisin että viikonloppuisin.


Lumikonkodin toiminta-ajatus ja arvot

Lumikonkodin toiminta-ajatuksena on tarjota kodinomaista asumispalvelua, jossa asukkaat osallistuvat päivittäisiin askareisiin omien voimavarojensa ja taitojensa mukaan. Tavoitteena on luoda turvallinen ja yhteisöllinen asumisympäristö, joka ylläpitää ja tukee asukkaiden omatoimisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa. Siihen kuuluu itsenäisiin valintoihin tukeminen ja osallisuus omaan elämään liittyviin asioihin. Toiminnassa tuetaan osallistumista työ- ja päivätoimintaan sekä kannustetaan osallistumaan virikkeellisiin vapaa-ajan toimintoihin.

Toiminnan arvoja ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys ja ihmisen kunnioittaminen.


Lumikonkodin arki ja henkilökunta

Lumikonkoti tarjoaa asukkailleen heidän jokapäiväisessä elämässään tarvitsemansa palvelut kuten ateriat, saunan ja vaatehuollon. Ammattitaitoisen henkilökunnan apu on saatavilla ympäri vuorokauden. Henkilökuntaan kuuluu palveluesimies, sairaanhoitaja, ohjaajia sekä ravitsemistyöntekijä.


Lumikonkodin tukiasunnot

Lumikonkodin itsenäiset tukiasunnot sijaitsevat asumisyksikön toisessa kerroksessa. Asuntoja on kahdeksan. Tukiasukkailla on käytettävissään myös yhteistilat, joihin kuuluu mm. keittiö, sauna ja televisionkatselutila. Tukea tarjotaan tukiasunnoissa asuville henkilöille heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan.

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Oravankatu 4 B
67800 Kokkola
Karttalinkki

Asumisyksikkö

puh. 040 806 5147
puh. 040 488 2828
puh. 040 780 9883


Vastaava ohjaaja
Nina Pikkarainen
puh. 040 804 3667

Palveluesimies
Niina Kivinen
puh. 050 443 6894