Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Lumikonkortteli

Toiminta

Lumikonkorttelin asumisvalmennusyksikkö Asuva sijaitsee Kokkolan Koivuhaassa Lumikonkorttelissa, joka muodostuu neljästä pienkerrostalosta. Palvelut ovat lyhyen kävelymatkan päässä ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Asuva on aloittanut toimintansa syksyllä 2018.

Asuvassa on viisi tehostetun asumisvalmennuksen paikkaa ja henkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden. Henkilökunta työskentelee kolmessa vuorossa.

Asumisvalmennusyksikkö Asuvassa nuoria ohjataan ja tuetaan itsenäiseen ja omatoimiseen elämään. Tarjoamme viihtyisät ja toimivat tilat asumiseen sekä ammattitaitoisen henkilökunnan.

Toiminnassa painotetaan itsenäisen elämän merkitystä ja arjen taitoja. Nuorten hyvinvoinnissa tärkeänä pidetään terveellisiä elämäntapoja sekä säännöllistä vuorokausirytmiä. Asuvassa nuoret osallistuvat harrastustoimintaan omien mieltymysten mukaan.

Henkilökunta ohjaa nuoria yksilölliset tarpeet huomioiden. Ohjaustyö tukee yhteisöllisyyteen ja auttaa nuoria sosiaalisten suhteiden luomisessa sekä kanssakäymisessä toisten kanssa. Ohjaajat ovat apuna niin omien asioiden hoidossa kuin vapaa-ajan vietossakin.

Satelliittiasunnot

Satelliittiasuminen on omassa vuokra-asunnossa tapahtuvaa asumisvalmennusta. Satelliittiasunnoissa asutaan yksin tai solutyyppisessä asumisessa kaverin kanssa. Satelliittiasumisessa ei ole yövalvontaa, mutta yöaikainen tuki tulee tarvittaessa Asuvasta puhelimella tai kuvapuhelinpalvelun avulla.

Ohjaajat ovat myös satelliittiasunnoissa asuvien nuorten tukena. Ruokailut on mahdollista toteuttaa Asuvan puolella, mutta suuntaus on kuitenkin itsenäiseen toimintaan omalla asunnolla.

Asumisvalmennusyksikkö Asuvassa sekä satelliittiasunnoissa asuvat nuoret opiskelevat tai käyvät töissä. Arki muodostuu omasta asumisesta ja itsestä huolehtimisesta sekä vapaa-ajasta. Tavoitteena on nuoren tasapainoinen ja miellyttävä arki sekä elämänhallinta omien yksilöllisten taitojen mukaan.

Yhteystiedot

Lumikonkorttelin asumisvalmennusyksikkö Asuva 
Oravankatu 4 A, 67800 Kokkola

Vastaava ohjaaja
Armi Roukala
puh. 040 804 2766

Palveluesimies
Nina Pikkarainen
puh. 040 804 3667

Sairaanhoitaja
Niina Kuuluvainen
puh. 040 804 3392