Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Leporanta

Kälviällä sijaitseva Palvelukeskus Leporanta tarjoaa tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista kodinomaisessa ympäristössä 46 asukkaalle.

Virkkulassa, Tyynelässä ja Toivolassa on kussakin 10 asukaspaikkaa ja Pihlajakodilla 16 asukaspaikkaa. Pihlajakodille on sisäänkäynti Keijolantieltä.

Asukkaiden hoivasta ja huolenpidosta vastaa Soite sekä yksikön esimies. SAS-työryhmä (selvitä, arvioi, sijoita) tekee päätökset tehostetun palveluasumisen asukasvalinnoista hakemuksen, lääkärin lausunnon ja RAI-toimintakykyarvion perusteella. SAS-hoitajan puh. 040 804 2140.

Leporannassa toteutetaan tiimityötä ja hoitotiimejä on neljä. Jokaisessa tiimissä on sairaanhoitaja, lähi/perushoitajia, kodinhoitajia ja hoitoapulaisia. Kaikissa tiimeissä toteutetaan omahoitajajärjestelmää. Meillä hoitotyön perustana on omahoitajaparin yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa laatima hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Tärkeinä hyvän ja laadukkaan, asiakaslähtöisen hoidon kulmakivinä ovat asukkaan kohtaaminen oman elämänsä asiantuntijana, yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, luottamuksellisuus sekä kuntouttava työote, jossa asukkaan jäljellä olevia voimavaroja pyritään hyödyntämään ja vahvistamaan. Tavoitteena on, että asukkaat voivat asua Leporannassa elämänsä loppuun saakka. 


Leporannassa on asukkaille tarjolla monenlaista virike- ja virkistystoimintaa. Tätä asukkaiden mielekkään arjen toteutumiseksi tehtävää työtä on mukana toteuttamassa myös useita vapaaehtoistahoja. Talossa käy myös erikseen sovittavina aikoina kampaaja ja jalkahoitaja.                         

Lääkäripalveluista vastaa yksityinen palveluntarjoaja. Ruoka valmistetaan Leporannan omassa keittiössä, jonka toiminnasta vastaa Soiten ravintohuolto.  Vaatehuolto on järjestetty asukkaiden omien vaatteiden osalta talon omana toimintana, lakanapyykistä huolehtii Kokkopesu. Siivous on ulkoistettu Kokkolan kaupungin siivousyksikön tehtäväksi. 


Tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen maksut koostuvat vuokrasta, ateria-, perus-, vaatehuolto- ja perustarvikepakettimaksusta sekä hoitomaksusta, joka määräytyy bruttotulojen mukaan. Lisäksi asiakas maksaa itse lääkekulut sekä muut henkilökohtaiset kulut.  Asiakkaalla on mahdollisuus hakea Kelan hoitotukea ja asumistukea sekä Soiten vammaispalveluiden kautta kuljetuspalveluja.


Linkit:

Palvelukeskus Leporannan omavalvontasuunnitelma


Yhteystiedot

Palvelukeskus Leporanta
Kumpulantie 7, 68300 Kälviä

Palveluesimies, vastuualuejohtaja
Kirsi Lappi

puh. 050 379 1731 

Onnintupa
puh. 050 353 8286

Elsantupa
puh. 040 806 8015

Virkkula
puh. 050 379 1732

Tyynelä
puh. 040 488 2749

Toivolakoti
puh. 040 488 2748

Keittiö
puh. 040 806 8005