Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Lepola

Marinkaisissa sijaitseva palvelukeskus Lepola omaa pitkät perinteet vanhusten ympärivuorokautisen hoidon saralla. Toiminta alkoi  jo v.1956 vanhainkotitoimintana ja on asiakkaiden palvelutarpeiden mukaan muuttunut asteittain tehostetuksi palveluasumiseksi.

Lepolan kodinomaiset tilat ovat kahdessa kerroksessa, kerrosten välillä on tilava hissi. Ympärivuorokautisen palveluasumisen lisäksi  Lepola tarjoaa lyhytaikaista kuntouttavaa intervallihoitoa.

Asiakkaiden hoivasta ja huolenpidosta vastaa Soite. SAS-työryhmä (selvitä, arvioi, sijoita),  tekee päätökset tehostetun palveluasumisen asiakasvalinnoista hakemuksen, lääkärin lausunnon ja RAI-toimintakykyarvion perusteella.

Lepolassa hoitotyön perustana on yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa laadittava yksilöllinen hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma. Hoidon toteutuksesta vastaa kaksi hoitotiimiä, joissa on sekä sairaanhoitajia että perus-/lähihoitajia. Lyhytaikaisia kuntoutusasiakkaita varten käytössä on myös fysioterapeutin palvelut.

Hoidossa korostuu kuntouttava työote, jossa asiakkaan jäljellä olevia voimavaroja vahvistetaan. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Hoitotyössä tärkeitä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja luottamus. Mielekästä arkea luodaan yhteistyössä omaisten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa. 


Linkit: 

Lepolan omavalvontasuunnitelma


Yhteystiedot

Lepolan palvelukeskus
Lepolantie 4 
68210 Marinkainen 
puh. 050 304 4288 


Palveluesimies
Peter Karlström
puh. 040 488 2985

Alakerran tiimi
puh. 050 304 4288

Yläkerran tiimi
puh. 050 564 9135

Lepolan keittiö
puh. 040 488 2846