Sosiaalipalvelut ➔ Lastensuojelu ➔

Lastensuojelun avohuolto 

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien ja huoltajien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Avohuollon tukitoimet ovat aina vapaaehtoisia ja perustuvat perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lastensuojeluasiakkuuden alkaessa lapselle nimetään oma sosiaalityöntekijä, joka koordinoi lapselle ja perheelle annettavia palveluita.

Avohuollon tukitoimia on järjestettävä viipymättä, kun lastensuojelun tarve on todettu. Avohuollon tukitoimet kirjataan lapselle laadittavaan asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelun työskentelyssä noudatetaan lievimmän puuttumisen periaatetta.


Lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia ovat:

  • taloudellinen tuki
  • tehostettu perhetyö
  • perhekuntoutus
  • lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle


Lastensuojelun käsikirja/avohuolto
Yhteystiedot

Kokkola
Villan Perhekeskus
Kartanontie 4, 67600 Kokkola
puh. 040 806 5238, 040 806 5097
fax 06 835 2402

Karttalinkki


Kokkolan lastensuojelu

Johtava sosiaalityöntekijä Oili Hagström

puh. 044 780 9994


Kruunupyyn lastensuojelu

Palvelualuejohtaja Minna Lönnbäck

puh. 044 780 9442


Lestijokilaakson lastensuojelu

Kannus, Toholampi, Lestijärvi


Kannuksen sosiaalitoimisto
Asematie 1 (PL 42) 69100 Kannus

Karttalinkki


Johtava sosiaalityöntekijä Ulla Siirilä
puh. 040 804 2720


Sosiaalityöntekijä
puh. 040 804 4720


Perhonjokilaakson lastensuojelu
Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho

Perhe- ja sosiaalikeskus Pajala
Pajalantie 1, 69600 Kaustinen
puh. 040 804 5720, 040 804 5721
Karttalinkki

Johtava sosiaalityöntekijä Ulla Siirilä
puh. 040 804 2720

Lastensuojelun vastuualuejohtaja
Maarit Biskop
puh. 040 806 5151