Terveyspalvelut ➔ Lastensairaala ➔

Lastenpsykiatrian osasto 14

Milloin lastenpsykiatriselle osastolle 14?

Yksi tärkeä syy osastojaksolle ohjaamiseen on lapsen ajautuminen oireidensa vuoksi psyykkisesti kuormittavaan tilanteeseen, jolloin nopeasti järjestettävä 2-4 viikon pituinen kriisijakso toimii lapsen ja lähiympäristön kannalta sekä hankalan tilanteen katkaisuna että ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Osastotutkimusjakso on kuuden viikon pituinen sisältäen omahoitajan arvion ja osastoyhteisöarvion lisäksi vanhempien haastattelut, sairaalakoulun erityisopettajan tai osaston erityislastentarhanopettajan arvion sekä tarvittavat psykologiset ja somaattiset tutkimukset.

Osastohoitoa suositellaan, kun lapsen psyykkisen kehityksen ja kasvun esteiksi nousseet ongelmat vaativat intensiivistä hoitoa. Sellaisia ovat mm. vaikea emotionaalinen, käytöshäiriöinen tai psykoottinen oireilu, itsetuhoisuus ja vuorovaikutuksesta vetäytyminen. Osastohoitoa suositellaan usein tilanteissa, joissa lapsen ja perheen ongelmat ovat kietoutuneet toisiinsa. Osastohoitojaksojen pituus vaihtelee 1 - 1 1/2 - 2 vuoden välillä. Osastohoidossa ei ole lapsen laitostumisen riskiä, koska työskentely suunnataan perheeseen, verkostoon ja lapsen paluuseen omaan elinympäristöönsä.


Mitä osastolla tapahtuu?

Lastenpsykiatrian osasto on kahdeksanpaikkainen, kodinomaisesti sisustettu osasto. Osastolla olevat lapset käyvät päivittäin koulua lähellä sijaitsevassa sairaalakoulussa. Viikonloppuisin osasto on suljettu ja lapset ovat omissa kodeissaan. Osasto voidaan avata viikonlopuksi yhdenkin lapsen vuoksi, mikäli lapsen psyykkinen tila ja hoito sitä vaativat tai jos uusi lapsipotilas tarvitsee päivystyksellisesti osastohoitoa.

Jokaisella lapsella on omahoitaja ja varaomahoitaja. Osaston tavanomaiseen päivärytmiin kuuluu sekä yhteisöllisiä tilanteita osaston kaikkien lasten kanssa (mm. aamukokoukset, ruokailut, sählyillat, kokkikerho, ulkoilut, retket) että yksilöllistä aikaa yksittäisen lapsen kanssa (mm. omahoitajatunnit, kuvataideterapiatuokiot).

Tärkeimpiä osastohoidon hoidollisia elementtejä ovat vuorovaikutussuhteet hoitajien ja lasten välillä, erityisesti omahoitajasuhde. Toisena keskeisenä hoitokeinona ovat arjen rajat ja rutiinit, joilla lapsia palautetaan terveydentilan kannalta välttämättömään päivärytmiin ja myös turvallisesti lapsen asemaansa suhteessa aikuisiin. Vanhempien osallistuminen osastohoitoon on kolmas tärkeä hoidon osa, joka tapahtuu vanhempien ja työntekijöiden säännöllisillä tapaamisilla lapsen hoidosta keskustelemiseksi ja vuorovaikutustilanteissa osastolla lapsen ja hoitohenkilökunnan kanssa.

Yksilö- ja perhetyöskentelyn lisäksi osastohoidon aikana tarvittaessa aloitetaan lapsen yksilöterapia (leikkiterapia, yksilöpsykoterapia tai musiikkiterapia), joka usein jatkuu osastohoidon jälkeen. Osastohoidon päättyessä sovitaan lapsen jatkohoidosta, perheen tuen muodoista ja seurannasta.

Yhteystiedot

Lastenpsykiatrian osasto 14 sijaitsee osoitteessa Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola, L2-talossa

 

Kanslia
puh. 040 653 4126


Sihteeri
Hanna Koivisto
puh. 040 804 3665
fax. (06) 826 3049


Vastuualuejohtaja
Osastonhoitaja
Jaakko Kosonen
puh. 040 653 4064

 

Ylilääkäri
Maria Zenger