Terveyspalvelut ➔ Lastensairaala ➔

Lasten ja nuorten osasto 1 sekä vastasyntyneiden teho ja valvonta

Lasten ja nuorten vuodeosastolla 1 hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevat lapset. Lapsen hoito toteutetaan osastolla vain, jos hoitoa ei voida yhtä hyvin toteuttaa kotona tai polikliinisesti. Vanhemmilla on mahdollisuus, ja heitä kannustetaan olemaan mukana lapsen hoidossa koko sairaalahoidon ajan.

Osasto 1:n tyypillisin potilasryhmä on yllättäen tulehdustauteihin sairastuneet lapset. Osastolla hoidetaan lisäksi kirurgian, korva-nenä-kurkkutautien ja ihotautien yksiköiden sairaalahoitoa tarvitsevat lapset. Osastolla on lapsia myös eri syiden vuoksi tutkimusjaksolle kutsuttuna sekä toisinaan pitkäaikaissairaita lapsia.

Päivystyslähetteellä olevat potilaat tulevat osastolle, jossa osastonlääkäri tutkii potilaan sekä tekee hoitosuunnitelman.


Vastasyntyneiden teholla ja valvonnassa hoidamme vakavasti sairastuneita vastasyntyneitä ja vastasyntyneiden valvonnassa erityistä hoitoa tarvitsevia vastasyntyneitä sekä kasvavia keskosia.

Lasten ja nuorten osastolla sekä vastasyntyneiden teholla on yhteensä 16 sairaansijaa.

Yksikkömme hoitotyötä ohjaavat periaatteet:
  • perhekeskeisyys
  • turvallisuus
  • yksilöllisyys
  • terveyskeskeisyys
  • jatkuvuus


Eri alojen ammattilaisista koostuva tiimi

Lapsen onnistunut hoito edellyttää monien henkilöiden asiantuntemusta. Lasten lääketieteellisestä hoidosta vastaavat poliklinikan lastentautien erikoislääkärit ja osastonlääkäri (osaston lastentautien erikoislääkäri) yhdessä muiden erikoisalojen erikoislääkäreiden kanssa.

Heidän lisäkseen osasto on tiiviissä yhteistyössä psykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan, fysioterapeutin, lasten kuntoutusohjaajan, ravitsemussuunnittelijan, lasten diabeteshoitajan, sosiaalityöntekijän, puheterapeutin ja toimintaterapeutin kanssa lapsen yksilöllinen tarve huomioiden.

Hoitotyön asiantuntijoina lapsen hoidossa ovat poliklinikan ja osaston sairaanhoitajat ja lastenhoitajat. He tekevät vuorotyötä. Tavoitteemme on silti, että lasta hoitaisi koko sairaalassaoloajan samat hoitajat.

Osastonlääkärin työaika on ma-pe klo 8-15. Muuna aikana osaston lapsipotilaiden hoidosta vastaa lastentautien päivystävä lääkäri. Osastonlääkäri on osaston lapsipotilaan hoitava lääkäri. Vanhempia pyydetään kääntymään lapsen hoitoa koskevissa asioissa osastonlääkärin puoleen. Kiireellisissä asioissa voi lapsen hoidosta keskustella myös lastentautien päivystävän lääkärin kanssa.

Pidemmän ajan osastohoidossa olevat koululaiset saavat yksilöllistä opetusta osastolla käyvältä opettajalta. Leikkitäti työskentelee arkisin klo 7-15. Hän askartelee lasten kanssa, käy heidän kanssaan ulkona ja huolehtii osaston ympäristön viihtyvyydestä.


Lastenosastolla on henkilökuntamme lisäksi syksyisin ja keväisin terveydenhuoltoalan opiskelijoita opiskelemassa lasten hoitotyötä.


Lisätietoa ja ohjeita:

Ennenaikaisena syntyneen vauvan kotihoito-ohjeet 

Lasten ja nuorten osaston esittely

Vastasyntyneen kotihoito-ohje

Vastasyntyneiden tehohoitoyksikköOman lapsen hoito osastolla

Osastollamme on käytäntönä, ettei vanhempien vierailuaikoja ole rajoitettu, vaan vanhemmat voivat olla hoitamassa lastaan koko lapsen sairaalassaoloajan.

Tällä vanhempien ja hoitohenkilökunnan yhteistyöllä pyritään lapsen parhaaseen mahdolliseen hoitoon. Äidillä tai isällä on mahdollisuus yöpyä lapsen vierellä. Osastollamme on järjestetty vanhempien käyttöön taukotila, jossa on mahdollisuus kahvin / teen keittämiseen ja siellä on myös oma jääkaappi, jossa voi säilyttää eväitä.


Vierailuajat

Lasten ja nuorten osastolla ei ole vierailuaikoja. Epidemia-aikoina vierailut erillisen ohjeen mukaan.

Yhteystiedot

Lasten ja nuorten osasto sijaitsee K-PKS:n 0. kerroksessa, a-siivessä (opaskartta).


Kanslia / Lasten ja nuorten osasto
puh. 06 826 4200


Äidinmaitokeittiö
puh. 040 652 4698


Osastonsihteeri / Lasten ja nuorten osasto
puh. 040 653 4459
puhelinaika: ma-to klo 13-15 ja 
pe klo 13-14


Lasten kuntoutusohjaaja
puh. 0400 145 511


Vs. osastonhoitaja / vastuualuejohtaja
Kaisa Vapola
puh. 040 804 3909


Vs. palvelualuejohtaja
Nico Jäväjä
puh. 040 653 4077


Ylilääkäri
Andreas Blanco Sequeiros
puh. 040 653 4002