Sosiaalipalvelut ➔ Lastensuojelu ➔

Lasten ja nuorten perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen ja nuoren hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityisessä perheessä, jossa lapsella ja nuorella on muihin perheenjäseniin nähden tasavertainen asema. Perhehoitoa käytetään lastensuojelussa, jossa perhehoito on ensisijainen hoitomuoto kodin ulkopuolelle sijoitetulle lapselle ja nuorelle. Perhehoito voi olla tilapäistä tai pitkäaikaista. Lasten ja nuorten perhehoitajia kutsutaan tutummin sijaisvanhemmiksi.

Perhehoito tarjoaa
  • mahdollisuuden kodinomaiseen hoitoon
  • perheen arkeen liittyviä ja kuntoutumista edistäviä ihmissuhteita
  • jokapäiväisiä kodin askareita
  • yksilöllistä hoitoa ja turvallisuutta.

Perhehoitajiksi haetaan yksinasuvia, pariskuntia ja perheitä. Perhehoitajan tulee olla valmiuksiltaan, kokemuksiltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan perhehoitajaksi sopiva. Soite hyväksyy perhehoitajan ja -kodin. Soite myös vastaa perhehoitajien ennakkovalmennuksesta, valvonnasta, ohjauksesta, täydennyskoulutuksesta ja tuen järjestämisestä sekä hoitopalkkioista.

Perhehoitajan on käytävä Pride-valmennus ennen tehtävään ryhtymistä. Valmennus antaa perhehoitajalle ennakkovalmiudet hoitaa ja kasvattaa lapsia ja nuoria turvallisessa ja tasapainoisessa kasvuympäristössä. Lapsen sijoituksen aikana lapsen asioissa tehdään yhteistyötä lapsen läheis- ja viranomaisverkoston kanssa.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä, Pride-valmentaja
Vuokko Airaksinen
puh. 040 804 2247

sosiaalityöntekijä
Tuija Haggren
puh. 040 804 2933

Ohjaaja
Terhi Anttila
puh. 040 489 2079