Sosiaalipalvelut ➔ Perhetukipalvelut ➔

Lapsiperheiden palveluohjaus

Kun jokin asia perheen, lapsen tai nuoren tilanteessa huolettaa, voit olla yhteydessä lapsiperheiden palveluohjaukseen. Palveluohjaus tarjoaa ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille suunnatuista palveluista, vastaanottaa ensiyhteydenotot Kokkolan perheneuvolaan, sekä järjestää Lapset puheeksi- neuvonpitoja ja verkostotapaamisia perheen tueksi.

Palveluohjaukseen voivat soittaa sekä yksityiset henkilöt että ammattilaiset ja se tarkoitettu kaikille maakunnan perheille, joissa on ainakin yksi alaikäinen. Palveluohjaus on maksutonta ja vapaaehtoista.

Voit ottaa yhteyttä lapsiperheiden palveluohjaukseen esimerkiksi silloin, kun:
  • sinulla on huoli jostakin perheeseesi liittyvästä asiasta, muttet tiedä mihin ottaa yhteyttä
  • toivot tukea kasvatukseen tai parisuhteeseen liittyen
  • olet huolissasi alaikäisen käytöksestä tai mielialasta
  • olet huolissasi jaksamisestasi vanhempana

Lapsiperheiden palveluohjauksessa tehdään ensiarvio perheen tilanteesta ja kartoitetaan yhdessä perheen ja verkoston kanssa, minkälaisesta tuesta perhe voisi hyötyä sekä järjestetään perheelle tarvittava tuki.

Lapsiperheiden palveluohjaus on tavoitettavissa maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 8-12 sekä tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12-16 Perhe-Luurissa numerossa 06 826 3011.

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön sähköisesti Apu-Napin kautta, jolloin Lapsiperheiden palveluohjauksesta otetaan sinuun yhteyttä puhelimitse 1-3 arkipäivän kuluessa. Apu-Nappi on Lapsiperheiden palveluohjauksen matalan kynnyksen sähköinen yhteydenottokanava.

Kiireellisissä kriisi- ja hätätilanteissa on otettava yhteyttä yleiseen joko hätänumeroon 112 tai sosiaalipäivystykseen puh. 044 780 9173.

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -neuvonpito pohjautuu tutkimusnäyttöön perustuvaan Lapset puheeksi -menetelmään, jonka tavoitteena on tukea lapsen ja perheen vahvuuksia sekä toimivaa arkea erilaisissa tilanteissa ja kehitysympäristöissä. Menetelmässä käydään Lapset puheeksi -keskustelu yhdessä perheen ja työntekijän välillä, jonka jälkeen tehdään yhdessä toimintasuunnitelma arkea tukemaan.

Mikäli hyvinvoinnin lisäämiseksi tarvitaan muiden ihmisten tai palveluiden tukea, voidaan järjestää neuvonpito. Lapset puheeksi -työtapa on käytössä useissa varhaiskasvatusyksiköissä, kouluissa/oppilashuollossa sekä lasten, perheiden ja aikuisten palveluissa.

Myös muita verkostotapaamisia voidaan koota perheen tai ammattilaisen toiveesta. Mukaan kutsutaan ne henkilöt, joiden paikallaolo on perusteltua ja jotka voivat olla perheen avuksi yhteisesti sovittujen teemojen osalta. Mukaan voidaan kutsua esimerkiksi perheen läheisiä, ammattilaisia ja kolmannen sektorin edustajia. Verkostotapaamiset ja Lapset puheeksi -neuvonpidot pyritään järjestämään mahdollisimman oikea-aikaisesti yhteisesti sovittuun tilaan, lähelle perheen arkea.

Yhteydenotot puhelimitse:

Perhe-Luuri
Puh. 06 826 3011

  • maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 8-12
  • tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12-16

Apu-Nappi 24/7 lapsiperheille