Sosiaalipalvelut ➔ Perhetukipalvelut ➔

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa ja vahvistamalla arjen taitoja.
 
Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Perheen kanssa yhdessä suunnitellaan ja määritellään kotipalvelun tarve perhekohtaisesti. Kotipalvelua tarjotaan tilapäisenä tai pidempikestoisena palveluna.

Kotipalvelu toimii parhaimmillaan tehokkaana ennaltaehkäisevän työn muotona. Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 1301/2014 19§ mukaista sosiaalipalvelua.

Perusteita kotipalvelun myöntämiselle

 1. Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
 2. Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas
 3. Vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
 4. Vanhemman uupumus
 5. Vaikea elämäntilanne
 6. Äkilliset elämänmuutokset
 7. Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 8. Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
 9. Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
 10. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa
 11. Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus
 12. Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus

Kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tapauksissa

 1. Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 2. Pelkkään siivoukseen
 3. Pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
 4. Kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 5. Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen

Lapsiperheiden kotipalvelu tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden perhettä tukevien ammattilaisten kanssa. Toiminta perustuu luottamuksellisuuteen ja hyvään yhteistyöhön asiakkaan, työntekijän ja muiden asiakasta auttavien tahojen kanssa.

Voit täyttää oheisen kotipalveluhakemuksen, jonka voit tulostaa ja lähettää asuinkuntasi kotipalvelun myöntämisestä vastaavalle työntekijälle. Tietoa kotipalvelumaksuista löydät kohdasta "Linkit". Maakunnassa voit ottaa myös suoraan yhteyttä kotipalvelun työntekijöihin, joiden avulla hakemus saadaan vireille.


Yhteystiedot

Kokkola, palveluesimies
puh. 044 780 9650

Kokkola, tiimivastaavat
soittoaika arkisin ma-pe klo 8-9

tiimi 1: puh. 040 804 2661
tiimi 2: puh. 040 804 2662
tiimi 3: puh. 040 804 2663


Jokilaaksot, sosiaaliohjaaja
puh. 040 804 5730


Jokilaaksojen perhetyöntekijät:

Kannus, Toholampi ja Lestijärvi
puh. 040 804 2730,
040 804 2750


Halsua, Kaustinen, Veteli
puh. 040 804 5750,
040 804 5730


Perho
puh. 040 804 3733, 040 804 3732


Palveluesimies
Anita Pöyhönen
puh. 044 780 9650

Omapalvelu

Sähköisen Omapalvelu-sovelluksen kautta voit hakea:
 • lapsiperheiden kotipalvelua
 • täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea
 • vammaispalvelulain mukaisia palveluita
 • omaishoidon tukea
 • senioripalveluja:  asunnonmuutostöitä ja liikkumista tukevia palveluja

Linkit

Lapsiperheiden kotipalvelun maksut löytyvät Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnastosta

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus löytyy Lomakkeista.

Löydät meidät Instagramista: