Työ Soitessa ➔ Tervetuloa työharjoitteluun ➔

Lääketieteen opiskelijat ja lääkärit

Lääketieteen hajautettuun perusopetukseen Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan tulee opiskelijoita pääasiassa Oulun ja Tampereen yliopiston lääketieteellisistä tiedekunnista. Satunnaisesti yksittäisiä lääketieteen opiskelijoita tulee hajautettuun perusopetukseen vuosittain myös muista yliopistoista. 

Soite on mukana Pohjois-Suomen ERVA:n osuuskunta Terviassa, mikä antaa lääkäreille mahdollisuuden tehdä mielekästä työtä omalla erikoisalallaan Pohjois-Suomen sairaaloissa. 20% työpanoksesta voi kohdentua Tervia-osuuskunnalle.

Opiskelijaharjoittelu Soiten yksiköissä

Harjoitteluun tulevan opiskelijan odotetaan kiinnittävän erityistä huomiota henkilökohtaiseen vastuuseen ja epidemiaan liittyvien alueellisten ohjeiden noudattamiseen. Opiskelijoita pyydetään tietoisesti välttämään altistumisriskeiksi tunnistettuja tilanteita (matkustamista, tapahtumia, kokoontumisia jne) 1-2 viikkoa ennen harjoittelun alkamista.

Mikäli opiskelija epäilee altistuneensa tai tuntee vähäisiäkään hengitystieoireita, tulee hänen välittömästi keskeyttää harjoittelu, hakeutua koronatestaukseen ja ilmoittaa asiasta harjoittelupaikkaan ja ohjaavalle opettajalle.

Soite antaa vahvan suosituksen koronarokotusten ottamiseen hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkamista.

Soite edellyttää kaikissa tiloissaan kasvomaskien tai visiirin käyttöä koko työssäoloajan, pois lukien yksin huonetilassa työskentely. Kahden metrin turvaväliä tulee noudattaa.

Ruokasaleissa sekä yksiköiden omissa kahvihuoneissa tulee huomioida turvavälit porrastamalla kahvi- ja ruokataukojen pitämistä. Hyödynnetään ruokasalien ja kahvioiden koko aukioloaika ja mahdollisuutta hakea lounas ruokasalista lounasboksissa mukaan omaan yksikköön.

Ulkomailta harjoitteluun tulevien ja ulkomaanmatkalta palaavien osalta noudatetaan Suomen voimassa olevia rajaturvallisuuden testaus- ja varotoimiohjeita


Amanuenssiksi Soiteen?

Soitessa on mahdollista suorittaa amanuenssien lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa harjoittelua. Amanuenssit valitaan haun perusteella ja he toimivat kuntayhtymässä palkallisena työntekijänä. Amanuenssin toimiin haetaan kahdesti vuodessa sähköisen haun kautta: hakuilmoitus löytyy Avoimet työpaikat -listauksesta. Lisätietoja saa johdon sihteeri Birgitta Ahlsvedilta, birgitta.ahlsved(at)soite.fi tai Resurssikeskuksen sihteeri Marianne Lassilta, marianne.lassi(at)soite.fi.

Opetusta tarjotaan toistaiseksi lähinnä seuraavien erikoisalojen opinnoissa:

  • sisätautien
  • kirurgian
  • anestesiologian
  • lastentautien
  • naistentautien
  • korva-nenä-kurkkutautien
  • keuhkosairauksien
  • psykiatrian
  • yleislääketieteen opinnoissa

Olemme luoneet nuorille lääkäreille tutor-lääkärijärjestelmän sekä toimivat konsultaatiomahdollisuudet. Huomioimme kunkin lääkärin elämäntilanteen ja mieltymykset ja voimme taata nimetyn seniorikollegan tuen.

Viiden tähden koulutuspaikka

Keski-Pohjanmaan keskussairaala on arvioitu vuonna 2019 Nuorten Lääkärien Yhdistyksen ja Lääkäriliiton koulutuspaikkakyselyssä viiden tähden koulutuspaikaksi eli koulutuspaikkojen parhaisiin kuuluvaksi. Lue lisää