Terveyspalvelut ➔ Asiantuntijavastaanotot ➔

Asiantuntijavastaanotot

Soiten terveysasemilla toimii myös asiantuntijasairaanhoitajien vastaanotto. Asiantuntijasairaanhoitajat ovat hoitajia, jotka ovat perehtyneet tiettyjen kansansairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Asiantuntijasairaanhoitajia ovat esim. diabeteshoitaja, reumahoitaja, astmahoitaja, jne.

Hoitajat toimivat yhteistyössä lääkäreiden kanssa ja osallistuvat hoidon suunniteluun, toteutukseen, ohjaukseen, hoidon seurantaan ja arviointiin. Työ on hyvin pitkälle itsenäistä vastaanottotoimintaa. Työssä korostuu potilaiden omanhoidon ohjaus, neuvonta sekä ennaltaehkäisy.

Ajanvaraus

Aika hoitajien vastaanotoille tilataan joko terveysaseman ajanvarauksen kautta tai suoraan hoitajien omista ajanvarausnumeroista. Asiakkaan tilatessa lääkäriaikaa voi terveydenhuollon ammattihenkilö suorittamansa asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella ohjata asiakkaan asiantuntijahoitajan vastaanotolle lääkäriajan sijaan.