Terveyspalvelut ➔ Terveystarkastukset ➔

Kutsuntatarkastukset

Kutsuntaikäisen nuoren tulee käydä ennakkoterveystarkastuksessa ennen syksyllä järjestettäviä kutsuntoja. Tarkastus on maksuton. Ajanvarauksen voi tehdä sen jälkeen, kun olet saanut saanut kutsuntakirjeen.

Nuorison terveystodistus ei vapauta ennakkoterveystarkastuksesta. Jos sinulla on erikoislääkärintodistus, ota se mukaan ennakkoterveystarkastukseen ja kutsuntaan.
Ennakkoterveystarkastuksen tarkoitus on määrittää kutsunnanalaisen palveluskelpoisuusluokka sekä tunnistaa ja huomioida terveydentilaan liittyvät mahdolliset riskitekijät. Tarkastus on kaksiosainen: tarkastuksen tekevät sekä hoitaja ja lääkäri. Tarkastukseen on varattu aikaa yhteensä noin 40 minuuttia.

Kutsuntojen ennakkoterveystarkastukset tehdään opiskelijoille lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.

Mikäli kotikuntasi on Soiten alueella (Kokkola, Kruunupyy, Lestijokilaakso, Perhonjokilaakso), voit varata ajan suoraan oppilaitoksesi terveydenhoitajalta. Mikäli kotikuntasi on muualla, voit varata ajan oman kuntasi terveyskeskuksesta.


Mahdollinen ajan peruutus tulee tehdä viimeistään tarkastusta edeltävänä päivänä. Käyttämättömästä ja peruuttamattomasta lääkärin ajasta veloitetaan 50,80 euroa.


Muista ottaa mukaasi tarkastukseen:

  • Kutsukirjeessä saamasi puolustusvoimien lomake ”kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimista varten” täytettynä
  • Henkilötodistus
  • Mahdolliset terveydentilaasi koskevat asiakirjat kuten erikoissairaanhoidon ja yksityisen lääkäriaseman kertomus- ja tutkimusyhteenvedot yms.
  • Jos käytät silmälaseja/ piilolinssejä, varauduthan siihen, että näkö tarkastetaan sekä laseilla/ piilolinsseillä että ilman laseja /piilolinssejä. Huomioithan, että sinun on oltava ilman piilolinssejä 3-4 tuntia ennen näöntarkastusta.


Yhteystiedot

Kokkolan terveyskeskus
Mariankatu 28, 67200 Kokkola

Ajanvaraus ennakko-terveystarkastukseen

Mikäli kotikuntasi on Soiten alueella (Kokkola, Kruunupyy, Lestijokilaakso, Perhonjokilaakso), voit varata ajan suoraan oppilaitoksen terveydenhoitajalta. Mikäli kotikuntasi on muualla, voit varata ajan oman kuntasi terveyskeskuksesta.