Terveyspalvelut ➔ Kuoleman kohdatessa

Kuoleman kohdatessa

Vainajan omaisille

Toivomme, että seuraavista tiedoista on apua omaisenne kuoleman aiheuttamissa käytännön kysymyksissä ja toimissa.

Vainajan omainen joutuu surussaan hoitamaan mahdollisesti aivan uusia asioita, joista selviäminen voi joskus tuntua ylitsepääsemättömältä.

Hautauslupa ja kuolintodistus

Hautausluvan ja kuolintodistuksen kirjoittaa omaistanne hoitanut lääkäri. Hautausta varten omainen tai hautaustoimisto toimittaa hautausluvan kirkkoherranvirastoon. Hautauslupaan ei ole merkitty kuolinsyytä. Kuolinsyyn saatte tietää
omaistanne hoitaneelta lääkäriltä.

Omaiset saavat pyydettäessä jäljennökset lopullisesta kuolintodistuksesta esim. vakuutusyhtiötä tai muiden etuuksien hankkimista varten potilasta hoitaneen osaston lääkäriltä. Osasto lähettää sähköisesti väestörekisterinpitäjälle ilmoituksen kuolemasta.

Jos vainajalle suoritetaan lääketieteellinen ruumiinavaus, pyydetään omaisilta siihen lupa. Tällöin lopullinen kuolintodistus laaditaan jatkotutkimusten jälkeen. Sen laatii osaston lääkäri patologin lausunnon perusteella. Lopullinen kuolintodistus valmistuu 3-6 kuukauden kuluessa. Sitä ennen alustavaa kuolinsyytä voi tiedustella potilasta hoitaneen osaston lääkäriltä.

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen määrää poliisiviranomainen. Poliisiviranomainen myös vastaa näissä tapauksessa tiedottamisesta omaisille.  Lopullinen kuolintodistus ja ruumiinavauslausunto toimitetaan ruumiinavauksen määränneelle poliisiviranomaiselle.

Omaiset saavat hautausluvan mukana lomakkeen asiakirjojen (kuolintodistus ja/tai ruumiinavauslausunto) tilausta varten poliisiviranomaiselta. Hautausluvan saa obduktio-osastolta vainajaa noudattaessa. Käytännön asioissa voitte soittaa
obduktio-osastolle puh. 040 652 4677.

Vainajan noutaminen

Omaiset tai hautaustoimisto sopivat vainajan noutamisesta obduktio-osaston kanssa. Hakuaika tulee varata etukäteen puh. 040 652 4677.

Haku on mahdollista arkipäivisin klo 8.00-15.00. Kappeli on omaisten käytettävissä sopimuksen mukaan.

Henkilökohtainen omaisuus

Vainajan vaatteet ja henkilökohtainen omaisuus luovutetaan omaisille tai hautaustoimiston edustajalle obduktio-osastolta tai osastolta, missä vainajaa hoidettiin. Ne toivotaan haettavan viimeistään silloin, kun vainajaa noudetaan.

Kun kyseessä on vainaja, jolle suoritetaan oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, vaatteet ja henkilökohtainen omaisuus luovutetaan omaisille ruumiinavauksen jälkeen sairaalasta tai poliisilaitokselta, kun poliisiviranomainen ei niitä enää tutkimuksissaan tarvitse.

Tiedottaminen kuolemantapauksesta

Ilmoitus kuolemasta lähetetään kotikunnan maistraattiin, jossa kuolintieto merkitään väestötietojärjestelmään. Rekisteröinnin tapahduttua voitte hankkia maistraatista tai kirkkoherranvirastosta vainajan virkatodistuksen (todistuksen, jossa on tieto kuolemasta). Virkatodistus on välttämätön hoitaessanne vainajan ja kuolinpesän asioita pankissa, vakuutuslaitoksessa tai muussa viranomaisasiassa.

Lehteen Kuolleita-palstalle ilmoituksen tekee omainen. Hautaustoimisto avustaa tarvittaessa.

Hautausjärjestelyt

Hautausjärjestelyissä on hyvä ensin ottaa yhteyttä omaisenne kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon (siunaustilaisuuden järjestäminen, hautapaikka-asiat). Hautaustoimisto auttaa käytännön järjestelyissä.

Tiedustelut

Vainajan noutamiseen liittyvät asiat:
    1) potilasta hoitanut yksikkö
    2) obduktio-osasto, puh. 040 652 4677
    3) hautaustoimisto

Kuolinsyy:
    1) potilasta hoitanut lääkäri

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Mariankatu 16-20
67200 Kokkola
C-siipi, 1. krs (opaskartta)

Obduktio-osasto ja kappeli
puh. 040 652 4677

Omaisille tarjottava tuki


Sairaalan sosiaalityöntekijän
tarjoama apu


Sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa voitte keskustella lähimmäisen menettämiseen liittyvistä asioista (esim. perhe-eläke, vainajan työnantajan ryhmähenkivakuutus, hautausavustus, tapaturma- ym. vakuutukset)
puh. (06) 826 4111 (vaihde).


Sairaalasielunhoitajan ja
kotiseurakunnan tarjoama apu


Kuolema herättää omaisissa usein keskustelun tarvetta. Tällöin on mahdollista ottaa yhteyttä sairaalan sielunhoitajiin joko suoraan tai osaston henkilökunnan välityksellä riippumatta kirkkoon kuulumisesta
puh. (06) 826 4111(vaihde).

Linkki: sairaalapastorit

Myös kotiseurakunnan työntekijöiltä saatte apua ja tukea omaisenne kuolemaan liittyvissä asioissa. Puhelinnumerot ja muita tietoja seurakunnan toiminnasta löytyy kotiseurakunnan verkkosivuilta.