Terveyspalvelut ➔ Kuntoutuspalvelut ➔

Kuntoutustyöryhmät

Moniammatilliset kuntoutustyöryhmät käsittelevät lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasasioita ja tekevät päätöksiä kuntoutuksen, terapioiden ja apuvälineiden suosituksista. Menettelyllä varmistetaan asiakkaiden tasapuolinen kohtelu yksilöllisissä päätöksissä.

Palvelusetelin tai maksusitoumuksen myöntäminen perustuu kuntoutussuunnitelman tavoitteisiin ja Soiten terapeuttien tekemiin arvioihin toimintakyvystä sekä ryhmässä toimivan lääkärin hoitopäätöksiin.


Ryhmät ja kokoonpanot:

Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä
 • Kuntoutusylilääkäri
 • Neuvolalääkäri
 • Lasten ja nuorten pkl:n lääkäri ja sairaanhoitaja
 • Lasten kuntoutusohjaaja
 • Fysioterapeutti                                                                            
 • Toimintaterapeutti
 • Puheterapeutti
 • Kuntoutussihteeri
 • Vastuualuejohtaja

Työikäisten ja ikääntyneiden kuntoutustyöryhmä                                       
 • Kuntoutusylilääkäri                                                                                    
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri                                                                                    
 • Kuntoutussihteeri
 • Vastuualuejohtaja

Apuvälinetyöryhmä                                                
 • Apuvälineyksikön fysioterapeutti ja kuntohoitaja
 • Apuvälineteknikko
 • Vastuualuejohtaja
 • Kuntoutussuunnittelija
 • Kuntoutusylilääkäri tarvittaessa