Terveyspalvelut ➔ Poliklinikat ja toimenpideyksiköt ➔

Kuntoutustutkimuspoliklinikka

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa kuntoutustutkimus on polikliinista toimintaa. Sisältö määräytyy tutkimusasiakkaan tarpeiden mukaan ja tilaajan pyynnön perusteella.  Kuntoutustutkimus sisältää asiantuntijoiden arvion asiakkaan työ- ja toimintakyvystä, kuntoutumisedellytyksistä ja voimavaroista.

Tavoitteena on laatia ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutussuunnitelma kuntoutustutkimustyöryhmän, tutkimusasiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa.
Asiantuntijoina työryhmässä toimivat lääkäri, sosiaalityöntekijä, fysio- ja toimintaterapeutti, psykologi. Tarpeen mukaan pyydetään konsultaatioita eri erikoisaloilta.

Tutkimusasiakkaat tulevat kuntoutustutkimukseen lääkärin lähetteellä erikoissairaanhoidosta, terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai yksityislääkärin vastaanotolta.

Asiakas voi täyttää esitietolomakkeen etukäteen valmiiksi ja ottaa mukaan vastaanotolle (Lomakkeet -->Terveyspalvelut --> Esitietolomake: Fysiatria ja kuntoutuspalvelut).

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Mariankatu 16-20
67200 Kokkola
e-siipi, 0. krs (opaskartta)

Kanslia
Osastonsihteerit
puh. 040 653 4254

Soittoaika:
ma-pe 9-11 ja 12-14


Ylilääkäri
Katja Tuliniemi