Terveyspalvelut ➔ Kuntoutuspalvelut ➔

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on kokonaisvaltaista ohjausta, tiedottamista, neuvontaa ja aktivointia sekä asiakkaan ja hänen perhe- tai lähiyhteisönsä tukemista sairauden tai vamman vaikuttaessa arjen sujumiseen. Kuntoutusohjauksessa etsitään yhteistyössä omaan tarpeeseen ja elämäntilanteeseen sopivat palvelut. Kuntoutusohjaajat toteuttavat kuntoutusohjausta ja järjestävät kurssitoimintaa.

Kuntoutusohjaaja tiedottaa asiakkaan yksilöllisen kuntoutustarpeen mukaisista tarjolla olevista kuntoutumista, toimintakykyä ja osallisuutta tukevista palveluista ja tukitoimista sekä toimii kuntoutumisessa, sen suunnittelussa ja koordinoinnissa asiakkaan kumppanina.

Kuntoutusohjaaja tekee koti-, päiväkoti-, koulu- ja työpaikkakäyntejä kartoittaen asiakkaan kokonaistilannetta hänen omassa elinympäristössään. Kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä asiakkaan kuntoutumiseen liittyvän verkoston kanssa.
 

Asiakkaaksi ohjautuminen

Kuntoutusohjaus on palvelua, joka kohdistuu pitkäaikaissairaus- tai vammaryhmiin, lapsiin ja aikuisiin, sekä heidän perhe- ja lähiyhteisöihinsä pääasiassa sairastumis- ja sopeutumisvaiheessa.

Kuntoutujat voivat tulla ohjauksen pariin hoitoon tai seurantaan liittyen, lähetteellä tai ilman lähetettä terveydenhuollon tai muun ammattihenkilön sekä oman tai omaisen yhteydenoton perusteella. Palvelu on kuntoutujalle maksutonta.
Yhteystiedot

Lastentaudit ja lastenneurologia,
krooninen kipu
 
puh. 0400 145 511
 
Uniapnealaite- ja kotihappihoidossa olevat, aikuisten vaikeat liikuntavammat
puh. 0400 145 512

Aikuisten sydän- ja reumasairaudet, astma
puh. 0400 145 515

Aikuisten neurologiset- ja syöpäsairaudet, diabetes
puh. 040 653 4519

Aikuiset aistisairaat ja -vammaiset
puh. 040 653 4312

Kielihäiriöiset ja kuulovammaiset lapset ja nuoret
puh.  044 723 2347