Terveyspalvelut ➔ Kuntoutuspalvelut ➔

Ryhmä- ja kurssitoiminta

Ryhmätoiminta on tavoitteellista ja tuloksellisuuteen pyrkivää toimintaa ja edellyttää asiakkaan sitoutumista ryhmässä tapahtuvaan harjoitteluun. Ryhmät on jaettu toimintakykyryhmiksi asiakkaiden toimintakyvyn mukaan sekä diagnoosipohjaisiksi ryhmiksi.

Jokaiselle ryhmään osallistujalle tehdään alku- ja loppukartoitus sekä ryhmän luonteesta riippuen yksilöllinen oman tavoitteen mukainen harjoitusohjelma. Ryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa.


Ensitietopäivät ja kurssit

Ryhmässä tapahtuva ohjaus, asiantuntijaluennot ja keskustelut voivat parantaa kuntoutujan ja hänen perheensä valmiuksia sairauden aiheuttaman uuden tilanteen kohtaamiseksi ja siitä selviytymiseksi. Kurssilla on mahdollisuus tunnistaa omia voimavarojaan sekä saada vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta ja löytää ratkaisuja sairauden arkeen tuomiin haasteisiin.

Kuntoutusohjaajat järjestävät sairastumis- ja sopeutumisvaiheen ensitietopäiviä ja lyhyitä kursseja yleisimmille pitkäaikaissairaus- tai vammaryhmille, lapsille ja aikuisille, yhteistyössä erikoisalojen kanssa. Paikallinen ensitieto- ja kurssitoiminta täydentää Kelan ja potilasjärjestöjen kurssimahdollisuuksia.


Ensitietopäiviä aikuisille

 • PCI-ensitieto
 • Uniapnean ensitieto
 • Kuulovamman ensitieto
 • Copd-ensitieto
 • Astman ensitieto

 

Kursseja

 • Aivohalvauskurssi
 • Muistihäiriökurssi
 • Parkinsonkurssi
 • Rintasyöpäkurssi
 • Diabeteskurssi: aikuinen/nuori/lapsi (perhekurssi)
 • Sydänkurssi
 • Fibromyalgiakurssi 
 • Kuulovammakurssi
 • Näkövammakurssi

Ryhmiin ohjautuminen

Ohjautuminen ryhmiin voi tapahtua hoito- ja kuntoutussuunnitelman ja lääkärin tai muun ammattihenkilön vastaanoton perusteella tai yksilöllisellä kuntoutusohjauskäynnillä. Ensitietopäiviin ja kursseille hakeutuminen tapahtuu suunnitellusti kotiin postitetun ohjeen tai hakemuksen pohjalta.

Yhteystiedot

Kokkolan terveyskeskus
puh. 040 806 5599

Kruunupyyn terveyskeskus
puh. 040 489 2043

Kannuksen terveyskeskus
puh. 040 804 2100

Toholammin terveyskeskus
puh. 040 804 4100

Tunkkarin terveyskeskus
puh. 040 804 5100

Perhon terveyskeskus
puh. 040 804 3100


Ensitietopäivät ja kurssit:
Kts. Kuntoutusohjaus


Osastonsihteerit
puh. 040 653 4254
Soittoaika:
ma-to klo 8.30-11.00 ja 12.00-15.00
pe klo 8.30-11.00 ja 12.00-14.30