Terveyspalvelut ➔ Kuntoutuspalvelut ➔

Ohjaus ja neuvonta

Toimintamme painottuu ohjaukseen ja neuvontaan sekä asiakkaan itsehoidon tukemiseen. Ohjauksella ja neuvonnalla edistetään asiakkaan terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Ohjaus ja neuvonta toteutetaan yksilöllisesti tai ryhmässä. Ohjaus ja neuvontakäynnit sisältävät seurannan.
 
Ohjausta voi olla esimerkiksi kotiharjoitteiden ja arjen askareiden ohjaus, liikuntaneuvonta, ergonomiaan liittyvä ohjaus ja omaisten ja lähiympäristön ohjaus.

Yhteystiedot

Kokkolan terveyskeskus
puh. 040 806 5599

Lasten kuntoutus
puh. 040 489 2043


Kruunupyyn terveyskeskus
puh. 040 489 2310


Kannuksen terveyskeskus
puh. 040 804 2100


Toholammin terveyskeskus
puh. 040 804 4100


Tunkkarin terveyskeskus
puh. 040 804 5100


Perhon terveyskeskus
puh. 040 804 3100