Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Kuntouttava jaksohoito

Jaksohoito on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista hoitoa kotona asumisen ja omaishoitajan jaksamisen tueksi, toimintakyvyn arviointia tai kuntoutusta sairaalassa olon jälkeen.


Jaksohoitoyksiköissä työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat sairaanhoitaja, lähihoitaja ja kuntoutushenkilöstöä kuten fysioterapeutti, kuntohoitaja sekä avustavaa henkilökuntaa. Hoitava lääkäri on aina henkilökunnan tavoitettavissa.


Jaksohoito

  • tukee ikääntyneen kotona selviytymistä
  • ennalta ehkäisee ennenaikaista pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutumista
  • toimintatapa jaksohoitoyksiköissä on kuntoutumista edistävä
  • asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, asetetaan yksilölliset tavoitteet hoidolle, kartoitetaan asiakkaan toimintakykyä, luodaan edellytykset kuntoutumiselle ja arvioidaan hoitojakso ja asiakkaalle soveltuva jatkohoitopaikka
  • jakson lopulla asiakas kotiutetaan yhteistyössä läheisten, kotihoidon, kotikuntoutumistiimin tai muun toimijan kanssa

Yhteystiedot

Kokkolan jaksohoito:
Palveluesimies Maria Sorvisto
puh. 040 489 2183

Honkavire
puh. 040 806 5079
Vaiho
puh. 044 780 9054
Ventus 2
puh. 044 780 9108
Ventus 3
puh.  040 489 2238

Männistö:
Palveluesimies Katariina Kivioja
puh. 040 804 4510
Valkama
puh. 040 804 4510

Iltarusko:
Palveluesimies Marjukka Kettu
puh. 040 804 5520
Kuntola
puh.  040 804 5523

Lepola:
Palveluesimies Peter Karlström
puh. 040 488 2985
Lepola
puh. 050 304 4288

Jalmiinakoti:
Palveluesimies Mari Hämäläinen
puh. 040 804 3505
Jalmiinakoti
puh. 040 804 3502

Heimbo:
Palveluesimies Ulla Forsbacka
puh. 040 489 2301
Heimbo
puh.  040 806 5842