Soite ➔ Kehittämistoiminta ➔

KP Työkyky -hanke 

Keski-Pohjanmaan työkyky -hanke toimii Soiten ja Kruunupyyn alueella 2021-2022.

Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin, jossa onnistumiseen löytyy suuri potentiaali osatyökykyisten työttömien, pitkäaikaistyöttömien ja vammaisten henkilöiden joukosta. Hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma, jolla helpotetaan heidän työllistymistään. Työkykyohjelma toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kesken. Päävastuu ohjelmasta on TEM:llä.

STM:n hallinnonalan työkykyohjelman tavoitteet ovat:
  1. Lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta. 
  2. Luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti. 
  3. Kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi.
  4. Tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.

Työkyvyn tuen palvelujärjestelmä koostuu pääosin STM:n hallinnonalan sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista. Siksi ohjelmalla on vahva yhteys Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaan, sote-rakenneuudistukseen ja sosiaaliturvan uudistamiseen.   
Hankkeessa toteutetaan kumpaankin Työkykyohjelman toimenpidekokonaisuutta: Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta sekä Tuetun työllistymisen menetelmät

Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta -toimenpidekokonaisuudessa mallinnetaan työkyvyn tuen palvelukokonaisuus osaksi Soiten vastaanottojen uudistamishanketta. Hankkeen tavoitteena on, että asiakkaiden palveluntarpeet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja he saavat tarvitsemaansa työkyvyn tuen palveluja. 
Hankkeessa varmistetaan ammatillisen henkilöstön työkyvyn tukemisen osaamista järjestämällä työkykykoordinaattorikoulutusta.

Tuetun työllistymisen menetelmät -toimenpidekokonaisuudessa mahdollistetaan ja lisätään kehitysvammaisille henkilöille palkkatyötä eri menetelmin. Käytössä on kolme eri menetelmää; ryhmämuotoinen työhönvalmennus työkohteessa, toimintakeskuksessa ja yksilöllinen työhönvalmennus. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Soiten, TE-toimiston, kuntakokeilun, KELA:n, Kokkolan kaupungin, Kruunupyyn kunnan, oppilaitosten, yhdistysten ja muiden alueella toimivien hankkeiden kanssa. 

Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi(at)soite.fi

Hankejohtaja
Mikko Nikkilä
puh. 040 804 2721

Hanketyöntekijä 
Pia Hedman
puh. 040 804 2723

Hanketyöntekijä

Tiina Liedes

puh.: 040 804 2726


Hankesihteeri
Minna Ström
puh. 040 804 2406

Työhönvalmentaja

Antti Hiipakka

puh. 040 8042878