Terveyspalvelut ➔ Kouluterveydenhuolto ➔

Kouluterveydenhuolto


Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Se on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Toiminta on luottamuksellista.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu:

  • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
  • suun terveydenhuolto
  • oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajoissa terveystarkastuksissa arvioidaan lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia. Vanhempien/huoltajien toivotaan osallistuvan laajoihin terveystarkastuksiin. Tarkastukset perustuvat 2011 annettuun valtakunnalliseen asetukseen (338/2011). Terveystarkastuksiin sisältyy yksilöllinen, oppilaan kehitysvaiheen mukainen, terveysneuvonta.

Suun terveydenhuollonpalvelut ovat osa oppilaan terveydenhuoltoa. Suun terveydenhuollossa noudatetaan valtioneuvoston asetusta neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Tarkastukseen kutsutaan 1., 3., 5. ja 8. luokkalaiset sekä tarvittaessa myös muiden ikäluokkien  oppilaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 

 

Kouluterveydenhuollon sähköinen ajanvaraus

Kouluterveydenhuollossa on käytössä sähköinen ajanvaraus. Sähköisesti varataan aika 1. luokan kouluuntulotarkastukseen ja 5. luokan laajaan tarkastukseen. Ajan voi myös siirtää ja perua sähköisen palvelun kautta. Ajan siirto ja peruutus tulee tehdä 24 tuntia ennen vastaanottoaikaa.
Ajan kouluuntulotarkastukseen voi edelleen varata myös puhelimitse.
Ajan voi varata tarkastukseen, kun oma terveydenhoitajan on tiedottanut asiasta.

Sähköisten palveluiden tunnistautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla.
Sähköinen eEsitieto- lomake
Kokkolan kouluterveydenhuollossa on käytössä sähköinen eEsitieto-lomake, jonka pääsee täyttämään sähköisen ajanvarauksen kautta.
Pyydämme vanhempia täyttämään lapsen terveydentilasta sähköisen eEsitieto-lomakkeen ennen tarkastukseen saapumista. 

 

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

15 vuotta täyttäneiden asiakkaiden käyttämättä tai peruuttamattomasta lääkäriajasta tai suun terveydenhuollon vastaanottoajasta peritään maksu (51,40 €), ellei poisjäännille ole perusteita. Peruutus on tehtävä 2 vrk ennen varattua aikaa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa asiakaskäynnit terveydenhoitajalla ovat edelleen maksuttomia.


Laajat terveystarkastukset

Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan tarkastukseen. Tarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu sekä opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa ja tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa

Joskus oppilaan terveysasiat tarvitsevat tarkempia tutkimuksia ja selvittelyjä. Silloin terveydenhoitaja tai lääkäri ohjaa koululaisen muiden asiantuntijoiden jatkotutkimuksiin.  Näitä ovat muun muassa fysioterapia, toimintaterapia, ravitsemusterapia, suunterveydenhoito, laboratorio  ja erikoissairaanhoidon palvelut.                        

Terveystarkastuksia voidaan tehdä yksilöllisen tarpeen mukaan myös muina ajankohtina ja muille ryhmille. Tarkastuksista poisjäävien tuen tarve selvitetään, koska tiedetään, että tarkastuksista poisjääneiden riski syrjäytymiseen on suurempi kuin niihin osallistuneilla. Tuen tarvetta voidaan selvittää esimerkiksi ottamalla yhteyttä perheeseen tai järjestämällä kotikäynti.


Kouluterveydenhoitajan vastaanotot

Avoimille vastaanotoille oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltään vaivaavista asioista. Vanhemmat voivat myös ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. Vanhemmat varaavat ajan lapselleen laajoihin terveystarkastuksiin. Tarkastukseen voi tulla tarvittaessa klo 16.00 jälkeen.


Tilapäinen hoitovapaa

Alle 12-vuotiaan koululaisen sairastuessa vanhemmilla on oikeus jäädä hoitamaan lasta kotiin enintään 4 päivän ajaksi. Kouluterveydenhoitajan kautta saa sairaan lapsen hoitovapaatodistuksen työnantajaa varten. Todistusta ei kirjoiteta jälkikäteen.


Rokotukset/Rokotuslupa

Kouluterveydenhuolto huolehtii oppilaan rokotussuojasta ja jatkaa neuvolassa aloitettua vapaaehtoista ja maksutonta rokotusohjelmaa. Yleinen rokotusohjelma on luettavissa linkistä rokotukset. Koululaisen vanhemmalta/huoltajalta tulee olla kirjallinen rokotuslupa.

 

Yhteistyö muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa

Kouluterveydenhuolto on osa koulujen moniammatillista oppilashuoltoa. Se tekee kiinteää yhteistyötä opettajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa sekä yhteisön hyvinvoinnin edistämisen, ennaltaehkäisyn, terveystarkastusten että yksilöllisen tuen järjestämisen osa alueilla. Tietojen siirto tapahtuu salassapitosäännöksiä noudattaen.

    

Kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kouluterveydenhuolto tarkastaa kouluyhteisön ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden yhteistyössä monien muiden tahojen kanssa joka kolmas vuosi. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain.Löydät meidät Instagramista: