Terveyspalvelut ➔ Suun terveydenhuolto ➔

Koululaiset ja opiskelijat

Kouluiässä luodaan perusta elinikäiselle suun terveydelle. Suun ja hampaiden terveydenhoitopalvelut ovat osa oppilaan koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Yhteistyö kodin, koulun ja hammashoitolan välillä on ensiarvoisen tärkeää.

Tekstiviestimuistutus lähetetään ajanvarauksesta kolme vuorokautta ennen hoitoaikaa. Voit käydä netissä päivittämässä puhelinnumerosi sähköisen Omahoito-palvelun kautta.

Yli 15-vuotiailta perimme käyttämättä jätetystä ajanvarauksesta asetuksen mukaisen maksun 50,80 €. Mahdollinen tekstiviestimuistutuksen poisjäänti ei poista peruuttamattoman ajanvarauksen maksua. Lasku tulee oppilaan nimellä kotiin.


Koululaiset

Kokkolassa koululaiset kutsutaan suun terveystarkastukseen 1., 3., 5-6. (12 v.) ja 8. luokan aikana. Hammashoitola määräytyy suun terveydenhuollossa määritellyn koulunjaon mukaisesti. Vastaanottoaika lähetetään kirjeitse suoraan kotiin oppilaan nimellä.

Jokilaaksoissa ja Kruunupyyssä kutsutaan kaikki koululuokat suun terveystarkastukseen yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Perhonjokilaaksossa ennen tarkastuskäyntiä koululaisille pyritään antamaan harjausopetus ryhmässä hammashoitajan ohjeistamana.

Hoitokäynnit jakautuvat perushammaslääkärille, suuhygienistille tai oikomishoidon hammaslääkärille.

Määrävuositarkastusten lisäksi koululaiset voidaan kutsua hammashoitoon yksilöllisen hoitosuunnitelman perusteella.

Toivomme vanhemman/ huoltajan osallistuvan lapsen hammashoitokäynneille. Näin saadaan tarvittava tieto ja kotihoitoon liittyvä ohjaus välitettyä kaikille osapuolille samanaikaisesti.

Kokkolassa on käytössä 6. luokan oppilaiden hammashoitajien ennaltaehkäisevät hoitokäynnit. Vastaanotolla annetaan yksilöllistä ohjausta suun kotihoidosta sekä suun / hampaiston terveyteen vaikuttavista vaaratekijöistä.

Kokkolassa ja Kruunupyyssä koululaisten hampaistoa koskeva oikomishoidon seulontatutkimus tehdään kaikille oppilaille viimeistään kolmannella luokalla erikoishammaslääkärin vastaanotolla, mikäli purentaa ei ole aiemmin arvioitu. Kutsu tutkimukseen lähetetään kotiin.

Lestijoki- ja Perhonjokilaaksossa oikomishoidon seulontatutkimuksia tekevät perushoidon hammaslääkärit ja suuhygienistit jaetun seulontaohjeen mukaisesti. Oikomishoidon käynnille kutsutaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan.


Opiskelijat

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluville palvelut järjestetään samoilla periaatteilla kuin muillekin kaupungin asukkaille (lukio ja muut ammattiin valmistavat koulut). Opiskelijalla on asetuksen mukaan mahdollisuus käydä suun terveystarkastuksessa kerran opiskeluaikana. Mahdolliset jatkohoidot määritellään yksilöllisesti hoidontarpeen arvion mukaan.

Suosittelemme ajan varaamista ensimmäisen vuosikurssin aikana, mahdollisten jatkohoitojen loppuun saattamiseksi. 

17 vuotta täyttäville lähetetään kehotekirje ajan varaamisesta tai aika määräaikaistarkastukseen. 


Suun terveydenhuollon sähköinen asiointi Omahoito-palvelussa