Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Kotipirtti

Kotipirtti on 18-20 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö Lestijärvellä. Talomme sijaitsee kauniilla ja rauhallisella paikalla terveyskeskuksen kanssa samassa kiinteistössä. Kiinteistö on yksikerroksinen, joten asukkaiden on helppo ulkoilla ja viettää aikaa ulkona niin halutessaan. Pihapiirissä olevassa grillikodassa vietämmekin usein yhteistä aikaa.

Tavoitteemme on Soiten tavoitteiden mukaisesti tuottaa laadukasta asumispalvelua alueemme vanhusväestölle elämän loppuun saakka. Työmme on asukaslähtöistä ja tavoitteemme on kuntouttava ja elämänlaatua säilyttävää ja sitä parantava. Haluamme toimia työssämme yhteistyössä omaisten kanssa.

Henkilökunta koostuu sairaanhoitajista, lähi-, perus- ja kodinhoitajista. He ovat koulutettuja ja osaavia ja he ovat ympäri vuorokauden paikalla.

Lääkäripalveluista vastaa yksityinen palveluntarjoaja.

Yksikössämme on myös 4-6 kotihoidon senioriasuntoa. Heidän kokonaisvaltaisesta hoidosta ja huolenpidosta vastaa kotihoito.


Yhteystiedot

Palvelukeskus Kotipirtti
Niemeläntie 3 B
69440 Lestijärvi

Palveluesimies
Raija Heikkinen
puh. 040 804 4520

Sairaanhoitaja
puh. 040 804 4521

Hoitajat
puh. 040 804 4522

Keittiö
puh. (06) 888 9254