Terveyspalvelut ➔ Opas keskussairaalaan tulijalle ➔

Kotiutuminen Soiten osastolta

Kotiinlähtötilanteeseen valmistaudutaan hyvissä ajoin. Saamasi jatkohoito-ohjeet on syytä kerrata henkilökunnan kanssa. Mikäli epäilet selviytymistäsi kotona, keskustele asiasta henkilökunnan kanssa. Kotiin lähtiessäsi saat tiedon mahdollisesta jälkitarkastuksesta ja myös siitä, mihin voit tarvittaessa ottaa yhteyttä. Hoitavalle lääkärille on hyvä kertoa ennen kotiuttamista, mitä todistuksia ja muita asiapapereita tarvitset.

Kotiinkuljetuksesta voit sopia henkilökunnan kanssa ja selvittää, millainen matkustustapa sairautesi vuoksi on sopivin. Sairautesi edellyttäessä muun kuin julkisen kulkuneuvon käyttöä saat asiaankuuluvat todistukset siitä.


Palaute hoidosta

Soiten henkilökunta toivoo, että annat palautetta hoidostasi osastoilla ja poliklinikoilla olevilla paperilomakkeilla tai sähköisellä palautteella.

Jos haluat huomauttaa hoidosta, henkilökunnan kohtelusta tai muusta vastaavasta, käänny ensin hoitavan lääkärin tai osastonhoitajan puoleen. Ellei asia selviä, ota yhteyttä klinikan ylilääkäriin tai ylihoitajaan. Tarvittaessa myös potilasasiamies ohjaa ja avustaa asian selvittämisessä. Soiten lääketieteellisestä ja hoidollisesta toiminnasta vastaavat viimekädessä johtajaylilääkäri / hallintoylihoitaja sekä kuntayhtymän hallitus.

 

Yhteystiedot

Kotiuttamishoitaja
puh. 044 730 7656
puhelinaika arkisin
klo 7.30-15.30