Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on antaa turvallista hoitoa ja huolenpitoa ja edistää asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta. Kotihoito perustuu aina asiakkaan toimintakyvyn ja terveydentilan arviointiin, jonka perusteella yksilöllinen hoidon ja avun tarve arvioidaan.

Yksilöllisesti suunnitellulla hoivalla ohjataan, tuetaan ja autetaan asiakasta selviytymään omatoimisesti tai tuettuna päivittäistoiminnoistaan ja hoidostaan. Hoidon ja avun tarpeen arviointi on jatkuvaa ja tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja paraneminen. Kodin ylläpitosiivouksiin asiakas ohjataan käyttämään yksityistä palveluntuottajaa.

Kotihoidon käynnit toteutetaan joko videopuhelun avulla tai fyysisinä kotikäynteinä. Lääkehoidon toteuttamisen apuna voidaan käyttää lääkerobottia.

Kotihoidossa on seitsemän kotihoidon aluetta, joilla toimii palveluesimiehen alaisuudessa moniammatillisia, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista koostuvia tiimejä.


Linkit:

Kotihoidon kriteerit

Tarkista koti turvalliseksi -esite

Sähköinen esitietolomake

Soiten asiakas- ja potilasmaksut


Omavalvontasuunnitelmat:

Kotihoidon toiminnanohjauskeskus

Kotihoito itäinen

Kotihoito eteläinen

Kotihoito läntinen

Kotihoito pohjoinen

Kruunupyyn kotihoito (ruotsiksi)

Lestijokilaakson kotihoito

Perhonjokilaakson kotihoito

Yhteystiedot

Kokkola

Kotihoidon toiminnanohjauskeskus
puh. 044 730 8216

Palveluesimies
Marjo Kero-Järvilä 
puh. 044 730 7616


Videopuhelinpalvelut ja lääkerobotti
Lähihoitaja Miia Konu
puh. 040 804 3408

Kotihoito eteläinen
Palveluesimies Päivi Akolahti
puh. 044 780 9470  


Kotihoito läntinen
Palveluesimies Petra Witick
puh. 044 780 9662


Kotihoito itäinen
Palveluesimies Jenni Björkbacka
puh. 044 780 9274 

 
Kotihoito pohjoinen
Palveluesimies Susanna Meriluoto-Hyry  
puh. 050 354 9769


Kuusikumpu / Senioriasuminen
Palveluesimies Kirsi Hyyppä
puh. 040 806 8007


Kruunupyy

Kotihoito Kruunupyy
Palveluesimies Åsa Rönnqvist
puh. 050 310 5035 


Kanslisti, laskutus
Raili Vidjeskog
puh. 040 806 5843


Jokilaaksot

Perhonjokilaakson kotihoito
Palveluesimies
Karita Eteläperä
puh. 040 804 2481


Lestijokilaakson kotihoito
Palveluesimies
Kaisa Pollari
puh. 040 804 2440


Kotihoidon palvelualuejohtaja
Sari Kallinen
puh. 040 806 5749