Terveyspalvelut ➔ Poliklinikat ja toimenpideyksiköt ➔

Kliininen neurofysiologia

Kliinisen neurofysiologian yksikössä tehdään tutkimuksia keskus- ja ääreishermoston ja lihasten sairauksien selvittämiseksi. Asiantuntijahoitajat tekevät:

  • EEG-rekisteröintejä
  • ENMG-tutkimuksia
  • neurografiamittaustutkimuksia
  • kuuloherätemittaustutkimuksia
  • tuntokynnysmittaustutkimuksia

Tutkimusvalikoimaamme kuuluvat EEG-rekisteröinnit ja tarvittaessa vaativatkin ENMG-tutkimukset. Lisätyövoimaa hankimme tarvittaessa ostopalveluna. Lisäksi teemme kuuloherätevaste-tutkimuksia. 

Potilaat tulevat tutkimusyksikköön sairaalan lääkärin lähetteellä.

Ääreishermojen toimintaa tutkitaan hermopinnetilojen tai selkäsairauksien aiheuttamien puutumis- ja kipuoireiden vuoksi.

Kliiniseen neurofysiologiaan erikoistunut lääkäri antaa lausunnot kaikista yksikössä tehdyistä tutkimuksista.

Vakavissa jäykkähalvauksen jälkitiloissa tai vaikeissa pakkoliikeoireistoissa kliinisen neurofysiologian lääkäri käyttää lihassähkötutkimuslaitteistoa apuna lihasta rentouttavan n.k botulinustoksiinihoidon suuntaamista oikealle alueelle, jotta saavutetaan paras mahdollinen tulos pakkoliikkeiden vähenemisenä tai halvaantuneen raajan jäykkyyden vähennyttyä toiminnallisuuden tai hygieenisten seikkojen paranemisena.


EEG-tutkimukset

EEG-tutkimuksia tehdään tajunnanmenetyskohtauksen tai muun kohtausoireen vuoksi, joskus lisätutkimuksena muistihäiriötutkimuksissa sekä lapsilla lisätutkimuksena kehitys-/puhehäiriöiden tutkimuksissa.


EEG-tutkimuksessa tutkitaan muutoksia aivojen sähköisessä toiminnassa hereillä sekä joskus unessa. Tavallisimpia läheteindikaatioita ovat kohtausoireiden ja epilepsian tai sen epäilyn tutkiminen, muistihäiriöt ja lapsilla kehitysviivästymän tai puhehäiriöiden tutkiminen.


ENMG-tutkimukset

ENMG-tutkimuksessa tutkitaan ääreishermoston ja lihasten toimintaa. Tavallisimpia läheteindikaatioita ovat erilaiset hermopinteet, ääreishermosto- sekä lihassairaudet ja lihastulehdukset.


Yhteystiedot

Kliinisen neurofysiologian yksikkö sijaitsee K-PKS:n 2. kerroksessa, m-siivessä (opaskartta).


KNF-hoitajat
puh. 06 826 4294


Sihteeri
puh. 06 826 4363
Soittoaika klo 9-11 ja 12-14