Terveyspalvelut ➔ Poliklinikat ja toimenpideyksiköt ➔

Kroonisen kivun hoito

Hoidamme pitkäkestoista, kroonista kipua hoidon porrastuksen mukaisesti. Pitkäkestoisessa kivussa on kyse tilanteesta, jossa kiputilanne on tutkittu ja mahdolliset parantavat toimenpiteet on arvioitu. Mikäli kipuun on olemassa syyn mukainen hoito, se toteutuu omilla erikoisaloillaan.

Pitkäkestoisessa kivussa kivun luonne on krooninen, ja sen mekanismit sekä kivunhoidon tavoitteet ja suunnitelmat ovat sekä monialaisia että yksilöllisiä. Pitkäkestoista kivunhoitoa toteutetaan moniammatillisesti kipupotilaan yksilöllisellä valmentautumisjaksolla. Siinä moniammatillinen ryhmä kartoittaa potilaan tilanteen mahdollisimman kattavasti, pyrkii ohjaamaan ja auttamaan potilasta parempaan vointiin ja elämänlaatuun kivusta huolimatta. Jakso sisältää käyntejä kipuhoitajalla ja fysioterapeutilla, lisäksi yksilöllisen tilanteen ja tarpeen mukaan myös sosiaalityöntekijällä, kipupsykologilla ja kuntoutusohjaajalla. Jaksosta tehdään moniammatillinen yhteenveto tilannearviointeineen ja suunnitelmineen sekä lähettävälle lääkärille että potilaalle. Valmentautumisjaksoa varten tarvitaan lääkärin lähete sekä kattava haastattelu ja esitietojen keräys jo lähettävän yksikön toimesta.

Valtakunnallisten hoitosuositusten mukaan pitkäkestoisen kivun hoitovastuu kuuluu ensisijaisesti perusterveydenhuoltoon, esimerkiksi terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon. Potilasta hoitavalla lääkärillä on mahdollisuus suoraan joko puhelimitse tai paperikonsultaationa konsultoida kivunhoitoon perehtynyttä lääkäriä kivun hoitoon liittyvissä asioissa.

Usean eri erikoisalan lääkäreistä muodostuva kivunhoidon asiantuntijaryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään kaikista vaativimpia pitkäkestoisen kivunhoidon tilanteita. Esimerkiksi pitkäkestoisen kivun kajoavien menetelmien tai vaativan laitoskuntoutuksen mahdollisuutta voidaan arvioida näissä kokouksissa.

Akuutti kipu ja syöpäkipu hoidetaan anestesiaklinikan toimesta. Katso leikkaus- ja anestesiaosaston sivut.Yhteystiedot

Kroonista kivunhoitoa annetaan keskussairaalan  0. kerroksessa, e-siivessä, Fysiatrian ja kuntoutuksen tiloissa (opaskartta).

 

Osastonsihteeri
puh. 040 653 4254

Soittoaika:
ma-pe klo 9-11 ja 12-14


fax. 06 826 4657

Ohjeet ammattilaisille

Kipupotilaan yksilöllinen valmentautumisjakso

Lähetteen laatiminen kipupoliklinikalle

Soiten kipupoliklinikan toiminta

Kipukysely

Kipulääkeselvitys


Svenskpråkiga frågeformulär om smärta samt tillkännagivande för patienter finns på de svenskspråkiga sidorna.