Terveyspalvelut ➔ Erikoissairaanhoidon osastot ➔

Kirurginen osasto 7: Ortopedia ja traumatologia

Kirurginen osasto 7 on 28-paikkainen vuodeosasto. Osastolla hoidetaan, tutkitaan ja kuntoutetaan tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja vammoja sairastavia potilaita. Osastolla on lisäksi kolme korva-, nenä- ja kurkkutautien, sekä yksi silmätautien paikka. Vuodeosastohoitoa tarvitsevat suu- ja hammassairauspotilaat sekä myös kipupotilaat hoidetaan osastolla. Tavoitteenamme on tarjota ja kehittää potilaan tarpeista lähtevää yksilöllistä hoitoa ja kuntoutusta.


Osasto 7:n erityisalueita ovat:

  • lonkka- ja polviproteesikirurgia
  • selkäkirurgia
  • vaativa polvi- ja olkapääkirurgia
  • vaikeat tapaturmat ja murtumaleikkaukset
  • nivelten tähystyskirurgia. 
Murtumakirurgiaa ja nivelten tähystyskirurgiaa kehitetään jatkuvasti. Tärkeä eritysalueemme on käsikirurgia.


Vierailurajoitus

Koronaviruksen takia keskussairaalassa on voimassa vierailurajoitukset toistaiseksi.

Osastoilla sallitaan 1-2 vierailijaa, joiden tulee olla täysin oireettomia. Vierailijan on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojainta ja huolehdittava koronaohjeiden mukaisesta hygieniasta. Osastot ovat varanneet kirurgisia suu-nenäsuojaimia vierailijoille jaettaviksi.


Vierailuajat

Vierailut joka päivä klo 14.00-15.00 ja 18.00-19.00.

Vierailuista voi sopia osaston henkilökunnan kanssa.


Yhteystiedot

Kirurginen osasto 7 sijaitsee K-PKS:n 2. kerroksessa, b-siivessä (opaskartta).


Kanslia
puh. 06 826 4303


Hoidonvaraajat (leikkausaikaa koskevat asiat)
Hoidonvaraajien puhelinaika
ma-pe klo 9-10

korva-, nenä- ja kurkkutaudit, gynekologia, rintakirurgia
puh. 06 826 4777

gastrokirurgia, urologia
puh. 06 826 4782

ortopedia, käsikirurgia
puh. 06 826 4788

verisuonikirurgia, plastiikkakirurgia, lapsikirurgia, hammas- ja suukirurgia
puh. 06 826 4774


Va. osastonhoitaja
Karetta Koskela
puh. 040 653 4339


Osastonsihteeri
puh. 06 826 4552


Osastonylilääkäri

Annukka Kuusio