Soite ➔ Hallinto ja päätöksenteko ➔

Keskushallinto

Hallituksen alainen keskushallinto hoitaa keskitetyt hallintotehtävät ja kuntayhtymän johtamisen. Keskushallinnon tehtävänä on huolehtia:

  • hallituksen ja valtuuston käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöön panosta
  • säännösten, määräysten, sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisista hallinnon ja toiminnan edellytyksistä
  • koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta. 

Keskushallintoon kuuluvat johtavina viranhaltijoina:


  • toimitusjohtaja
  • johtajaylilääkäri
  • johtajaylihoitaja
  • sosiaalijohtaja
  • talousjohtaja
  • henkilöstöjohtaja


Keskushallintoa johtaa toimitusjohtaja.

Toimitusjohtaja
Minna Korkiakoski-Västi
puh. 044 723 2330Johtajaylilääkäri
Pirjo Dabnell
puh. 040 653 4005Johtajaylihoitaja
Piia Kurikkala
puh. 040 804 2984Sosiaalijohtaja
Tarja Oikarinen-Nybacka
puh. 040 804 2980Talousjohtaja
Pasi Hämäläinen

puh. 040 804 2500

Henkilöstöjohtaja
Eija-Liisa Heikkilä
puh. 044 723 2399

Johdon sihteerit

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi(at)soite.fi


Tanja Rauma
Johdon sihteeri
puh.  040 653 4478

(toimitusjohtajan ja johtajaylihoitajan asiat)


Satu Biskop
Johdon sihteeri
puh. 040 652 4578

(johtajaylilääkärin asiat)


Piia Andersson
Johdon sihteeri
puh. 040 806 5085

(sosiaalijohtajan asiat)