Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Kehitysvammaisten erityishuolto

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei voi muun lain nojalla saada tarvitsemiaan palveluja. Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan tarvittaessa myöntää erityishuollon palveluja, jos sen tarve johtuu ensisijaisesti kehitysvammasta ja yleiset palvelut  kuten sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut eivät riitä kattamaan riittävää palvelutarvetta.
 
Erityishuoltoa ovat kaikki ne palvelut ja tukitoimet, joita henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Erityishuoltoon kuuluvia palveluja voivat olla muun muassa

  • Asuminen
  • Avohuollonohjaus
  • Kehityspoliklinikan palvelut
  • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
  • Kuntouttava varhaiskasvatus
  • Päivätoiminta
  • Työtoiminta
  • Muu kehitysvammaisten erityishuoltolaissa tarkoitettu palvelu

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluyhtymä Soite muodostaa erityishuoltopiirin. Erityishuollon palveluja haetaan  vammaispalveluhakemuksella. Päätöksen erityishuoltona myönnettävistä palveluista tekee erityishuollon johtoryhmä. Kehitysvammalain mukaan jokaiselle erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle tulee laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan ne palvelut, joita henkilö saa erityishuoltona kehitysvammalain perusteella.


Ruotsinkielisten palveluista erityishuoltopiirin alueella vastaa ensisijaisesti Kårkullan erityishuoltopiiri.


Erityishuoltopiirin palvelut:Yhteystiedot

Erityishuoltopiirin johtaja
Tanja Witick
puh. 044 730 7658 

Palvelualuejohtaja
Veronica Joskitt
puh. 050 555 0706