Terveyspalvelut ➔ Poliklinikat ja toimenpideyksiköt ➔

Kehityspoliklinikka

Työ painottuu kehitysvammaisten lasten ja nuorten kanssa tehtävään kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan sekä perheen tukemiseen. Työn pitkäjänteisenä tavoitteena on mahdollisimman omatoiminen ja omiin valintoihin perustuva aikuisuus. Toisena painopisteenä on eri-ikäisten kehitysvammaisten käyttäytymisen ongelmissa ja kriiseissä auttaminen.

Aikuisten erityishuoltoon kuuluvista  kehitysvammaisten palveluista huolehtii ensisijaisesti vammaispalveluihin kuuluvat peruspalvelut. Kehityspoliklinikan palvelut järjestetään tarvittaessa vammaispalvelun sosiaalityöntekijän yhteydenoton perusteella ja jatkosuunnitelmasta erikseen sovittaessa. 

Kehityspoliklinikalla työskentelee kaksi lääkäriä, psykologi, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja toimintaterapeutti. Puheterapeutin palvelut on järjestetty ostopalveluna. 

Yleiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ensisijaisia.


Palvelut

yksilölliset toimintatasoarviot ja perheiden palvelutarpeiden kartoitus

kuntoutussuunnitelmien laatiminen yhdessä asiakkaan, hänen omaistensa ja muiden yhteistyötahojen kanssa

verkostotyö

kuntoutuksen ohjaus ja seuranta

kehitysvammaisuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa auttaminen

tarvittaviin palveluihin ohjaaminen

alueellinen tiedottaminenYhteystiedot

Käyntiosoite:

Mariankatu 16 A
67200 Kokkola
Puh. 040 653 4521

Osastonsihteeri
Puh. 040 653 4521

Palvelualuejohtaja   
Veronica Joskitt
Puh.  050 555 0706