Sosiaalipalvelut ➔ Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki ➔

Kehittäjäasiakastoiminta

Aikuissosiaalityön kehittäjäasiakastoiminnan tavoitteena on kuulla palveluiden käyttäjiä nykyisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työnhakijapalveluiden toimivuudesta sekä tuoda esiin kehittämisehdotuksia.

Ryhmässä on mukana 14 kehittäjäasiakasta. Toiminta käynnistyi maaliskuussa 2016 ja kokouksia on 8 vuoden 2016 aikana.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijat ja muut yhteistyökumppanit voivat tuoda ryhmän kommentoitavaksi eri aiheita ja suunnitteluvaiheessa olevia palveluita. Ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaisesti kokouksiin kutsutaan myös asiantuntijoita vierailemaan. Kokousmuistiot julkaistaan soiten www-sivuilla.


Yhteystiedot

Sosiaaliohjaaja/Aikuissosiaalityö
Katja Lahtonen
puh. 040 806 5350