Kansa-Koulu III

Soite on mukana Kansa-koulu III -hankkeessa. Hankkeessa valmennetaan sosiaalihuollon ammattilaisia valtakunnallisesti yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja järjestetään kertaavaa valmennusta Kansa-koulu I ja II -hankkeiden aikana (2015 - 2019) valmennetuille kirjaamisvalmentajille. Hyvin tehty ja yhtenäinen kirjaaminen parantaa asiakkaan oikeusturvaa ja helpottaa samoja asiakkaita auttavien eri ammattilaisten työtä.

Kansa-koulu-hankkeen ensimmäinen kausi kesti elokuusta 2015 vuoden 2017 loppuun, jolloin valmennettiin ensimmäiset kuntien kirjaamisvalmentajat. Kakkoskaudella 2018-2019 jatkettiin kirjaamisvalmennuksien järjestämistä eri puolilla Suomea ja kohderyhmä laajeni:  sote-esimiehet, koulutusorganisaatioiden edustajat, sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaavat toimijat asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät sekä entistä vahvemmin yksityiset palveluntuottajat. Kansa-koulu III -hankkeessa kirjaamisvalmennus jatkuu digitaalisella oppimisalustalla.

Valtakunnallisessa Kansa-koulussa ovat mukana kaikki 11 sosiaalialan osaamiskeskusta eri puolilla Suomea. Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso. Linkki: Vasson Kansa-koulu III -hankesivu.

Yhteystiedot

Kehittämispäällikkö
Iiris Jurvansuu
puh. 044 780 9976