Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Kannelma

Kannelma on 20-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö Halsualla, joka tarjoaa hoitoa ja hoivaa ympäri vuorokauden.  Kannelma sijaitsee keskellä Halsuan keskustaa.

Tavoitteenamme on tuottaa laadukasta, asukaslähtöistä asumispalvelua alueemme vanhusväestölle elämän loppuun saakka. Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka tekee yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa hoito- ja kuntoutussuunnitelman.

Palveluesimies vastaa yksikön toiminnasta. Hoitohenkilökuntaan kuuluu 2 sairaanhoitajaa, 9 lähi/perushoitajaa, 1 hoitoapulainen ja 2 laitoshuoltajaa.

Vaatehuolto on järjestetty talon omana toimintana, siivouksesta huolehtivat laitoshuoltajat ja ruokahuollosta Kannelmassa sijaitseva Soiten keittiö. Lääkäripalveluista vastaa yksityinen palveluntarjoaja.

Yksikössämme on myös 8 kotihoidon senioriasuntoa. Heidän kokonaisvaltaisesta hoidosta ja huolenpidosta vastaa kotihoito.


Kannelma: Omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Palvelukeskus Kannelma
Kauppisentie 10
69510 Halsua

Palveluesimies
Teija Hietala
puh. 040 804 5550

Sairaanhoitaja
puh. 040 804 5551

Hoitajat/palvelupuoli
puh. 040 804 5552

Hoitajat/hoivapuoli
puh. 040 804 5553
Keittiö 040 804 5559